Mot 100 procent förnybar energi

Bixia är en av nordens största leverantörer av närproducerad energi – förnybart till alla privatkunder redan nu.
Bixias Helena Klint, Thomas Lundström och Carl Dohlsäter framför Nässjö Affärsverks helt nya solcellsanläggning.
Bixias Helena Klint, Thomas Lundström och Carl Dohlsäter framför Nässjö Affärsverks helt nya solcellsanläggning.

År 2018 ska alla Bixias kunder ha endast förnybar energi. Med ett tusental leverantörer, stora och små, levererar de redan idag förnybar energi till samtliga privatkunder och företagskunder som förbrukar upp till 150 000 KWH per år.
– Vi är ett av nordens största företag på att inhandla närproducerad el. Som kommuninvånare i Nässjö är man delägare i Bixia i och med att Nässjö Affärsverk är en av Bixias elva ägare, säger Thomas Lundström, företagssäljare, Bixia.

Eftersom företagens energibehov varierar mycket kan Bixia anpassa lösningar efter omständigheter.
– Vi har en standardpristabell på vår webbplats, men om jag får komma ut och titta på företagets behov kan vi alltid anpassa avtalet efter företagets energiprofil. Vi vill erbjuda förnybar och närproducerad energi utan att det ska kosta en massa extra. Som intressent i Nässjö Näringsliv AB får alla nya kunder dessutom en välkomstpresent,
säger Thomas Lundström.

Styrenheten för NAV:s solcellsanläggning.
Styrenheten för NAV:s solcellsanläggning.

För att framtidens gröna energiförsörjning ska kunna säkras har Bixia startat en miljöfond.
– Alla våra kunder avsätter några öre varje månad. Och sedan kan man söka bidrag från den fonden för att främja utvecklingen av förnybar energi, säger Helena Klint, krafthandlare, Bixia.

Av den närproducerade elen i Nässjö kommun står vindkraften för cirka 80 procent, men även solkraft, vattenkraft och biobränsle drar sitt strå till stacken. En del privata villaägare bidrar dessutom med överskott från sina solpaneler. I Nässjö kommun produceras cirka 150 GWH, medan Nässjö stad gör av med 170 GWH. Nässjö är med andra ord inte självförsörjande, men kommunens produktion täcker nästan stadens konsumtion.