”Nässjö en stark kommun – intressant framtid väntar”

Nässjö gör helt rätt som utnyttjar sina konkurrensfördelar. Till exempel närheten till Jönköping och de starka kluster som finns med alla järnvägsrelaterade företag och verksamheter samt inom de träbaserade näringarna. Det menar Mats Forsberg, VD för väletablerade Statisticon, ett företag som arbetat mer än 25 år med statistik och betecknas som landets ledande statistikgrupp.
Nässjös beräknade befolkningsutveckling enligt Statisticon.
Nässjös beräknade befolkningsutveckling enligt Statisticon.

Nässjö, som kommer att ha runt 34 000 invånare om några år, gör helt rätt i att utnyttja sina konkurrensfördelar. Till exempel närheten till Jönköping och de kluster som finns med alla företag inom järnvägssektorn och träbaserade näringar.
– Ni är en stark och intressant kommun som har goda förutsättningar att skapa en spännande framtid, säger Mats Forsberg, VD för väletablerade Statisticon, ett företag som arbetat mer än 25 år med statistik.

Mats Forsberg, VD Statisticon AB
Mats Forsberg, VD Statisticon AB

I somras uppmärksammades företaget kopplat till en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter där kommunernas nuläge och deras framtida utveckling belystes. I artikeln visades en intressant karta, baserad på Statisticons uppgifter. Här presenterades Jönköping och Nässjö som en enhet. Kommunernas starka sidor kompletterar varandra och man ingick i precis samma färgskala i den nya karta som Statisticon publicerat när man kartlägger kommunernas framtida utveckling.
– Nässjö ska dra nytta av det läget. Ni kommer att växa, betonar Mats Forsberg. Samtidigt understryker han med skärpa att Nässjös expansion ingalunda enbart beror på invandring.

Statisticon består av drygt 20 statistiker som brinner för att försöka beskriva den verklighet vi lever i. Man ser som sin roll att åstadkomma en klok statistikanvändning för att bra beslut skall kunna fattas.

Intressanta fakta

Klicka på bilden för att se en större karta.
Klicka på bilden för att se en större karta.

Noterbart är att enligt företagets beräkningar kommer Nässjö att öka sitt invånarantal med 14 procent de närmaste tio åren. Det är mer än exempelvis Värnamo, länets näst största kommun, som beräknas öka med 8 procent. Apropå inflyttning från andra länder noterar Mats Forsberg att om Sverige helt stängde gränserna så skulle landet undre några år ligga stilla, vilket beror på de födelsetaL som 90-talisterna bidragit till. Men sedan skulle landet undan för undan minska sitt invånarantal, vilket skulle ställa till betydande problem inom en rad områden.

Utan utrikes inflyttning skulle såväl Jönköping som Värnamo, Nässjö och hela landet minska. Jönköping med 5 procent, Värnamo 3 procent och Nässjö med 2 procent sett på en tioårsperiod. Den som vill veta mera kan gå in på www.statisticon.se – här finns högintressant läsning. Inte minst i artikeln ”Tio nyanser av Sverige” där Statisticon producerar en zoomningsbar karta. Här har geografiska landskap ersatts av socioekonomiska landskap som samlar kommuner med liknande egenskaper.

Se även DN:s artikel: Oron växer över klyftorna mellan små och stora orter