Nässjö först ut med nytt innovationsverktyg

Nässjö Näringsliv AB är först ut i landet att använda det nya “i360 innovation Analysis” för att hjälpa små och medelstora företag i regionen. Bakom det nya verktyget står Stockholmsföretaget Innovation 360 group.
Magnus Penker, VD och grundare av Innovation 360 group.
Magnus Penker, VD och grundare av Innovation 360 group.

Nässjö Näringsliv AB och det nystartade Stockholmsföretaget Innovation 360 group har tecknat ett samarbetsavtal för att stödja regionens små och medelstora företags tillväxt med fokus på stärkt innovationsförmåga. Företag som vill vara framgångsrika på 2000-talet måste vara mer innovativa än sina konkurrenter. Innovation 360 groups mission är därför att hjälpa framgångsrika företag att öka sin innovationsförmåga genom att mäta, benchmarka och ge råd till företag för att ytterligare stärka deras innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Det nya samarbetet innebär att Nässjö Näringsliv AB kommer att använda sig av Innovation 360 groups unika egenutvecklade metod och verktyg, “i360 innovation Analysis”, som hjälper företag att mäta, jämföra, analysera och utveckla sin innovationsförmåga. Nässjö Näringsliv AB kommer också att ackreditera sig på metoden och verktyget för att kunna hjälpa de mindre företagen på egen hand, medan man avser att samverka med experter från innovation 360 group för att hjälpa de medelstora företagen i regionen.
– Vi ser en stor potential i det nya samarbetet, och vi har en stark tro på att innovation 360 groups starka koncept och verktyg skall ge oss helt nya möjligheter att stödja regionens små och medelstora företag i deras tillväxtresor framöver, säger Claes Johansson, VD, Nässjö Näringsliv AB
– Nässjö Näringsliv AB är väl positionerade, proaktiva och kompetenta när det gäller att ge stöd för tillväxt i sin region. De är också först ut som samarbetspartner till oss på den skandinaviska marknaden så vi ser fram emot ett spännande och produktivt samarbete runt “innovation 360 analysis” och våra övriga erbjudanden, säger Magnus Penker, VD och grundare, Innovation 360 group AB.