Nässjö Affärsverk söker energiingenjör

Nässjö Affärsverk AB (NAV), söker en energiingenjör på heltid.

Tjänsten som energiingenjör lyder direkt under chefen för enheten Energi (elnät och fjärrvärme) som totalt har ca 20 medarbetare. Huvudsakligt ansvar är fjärrvärmenätet, energistrategisk rådgivning och tekniskt stöd till säljarna. NAV söker en person med teknisk gymnasieutbildning i botten, gärna med inriktning mot energi. Dessutom krävs en högskoleutbildning inom energi eller goda kunskaper inom fjärrvärme och energi genom tidigare arbeten inom området.

Läs annonsen