Nässjö i framkant sade ministern vid seminarium

”Jag är klart imponerad av Nässjös styrka inom järnvägsområdet. Här finns mer än jag visste” sade näringsminister Annie Lööf vid ett välbesökt riksseminarium i Nässjö den 14 april.


Såväl näringsminister Annie Lööf
som Åsa Tysklind, huvudsekreterare i utredningen om järnvägens organisation, signalerade glada miner och förnöjsamhet vid Swedish Rail Skill Forum(SRSF) kompetensseminarium i Nässjö som genomfördes måndagen den 14 april. Lööf var imponerad och Tysklind konstaterade:
– Jag har fått både information och kontaktuppgifter som kommer att vara värdefulla när vi jobbar vidare.

Grunden för seminariet låg i formuleringen: Hur bygger vi framtidens järnväg med rätt kompetens? Det är i sanning en vital och smått ödesmättad fråga där SRSF kraftfullt signalerar att en nationell samordning av kompetensfrågor, utbildning och forskning är nödvändig för att samla strategiskt inriktad järnvägskompetens.

En mediabevakare (Smålands Dagblad) sammanfattade arrangemanget i den fyndiga rubriken ”Järnvägens utbildning inne på stickspår”. Annie Lööf lyssnade, kommenterade och lovade att departementet ska fortsätta både att lyssna och ha en dialog i dessa för järnvägen oerhört tunga och viktiga frågor. Hon passade samtidigt på att imponeras över Nässjös framfart i järnvägsfrågor och det faktum att ”The Railway Town” har mer än 30 branschaktörer med mer än 600 anställda. ”Mer än jag visste, här är Nässjö verkligen i framkant”, menade ministern.

En rad tongivande aktörer avlöste varandra under dagen. De cirka 120 deltagarna från hela landet spelade också en viktig roll i ett aktivitetspass under eftermiddagen då man fick vandra runt till olika stationer och ange förbättringsförslag inom en rad områden. Flera av dessa förslag aktualiserades i en livlig paneldebatt.

SRSF:s ordförande Per Olofsson levererade en rad träffsäkra, och delvis alarmerande synpunkter, som berörde kompetensbrist inom en rad områden.
I arrangemanget deltog också projektchefen för införandet av ERTMS-systemet Anders Strandberg, Trafikverket, Tågoperatörernas VD Christel Wiman, Anders Lindahl från Järnvägsgruppen KTH, VD Joachim Yttersten, VD Track, Lars Redtzer, infrastrukturansvarig hos Sveriges Byggindustrier, kommunikationschef Pär Isaksson, Bombardier och VD Joakim Stenqvist, Infraservice Scandinavian.

Wiman, Redtzer och Stenqvist deltog i paneldebatten där också Åsa Tysklind anslöt liksom Annette Liffner från Stockholms Tekniska Institut. Intervjuade blev Brinellgymnasiet skolchef Ove Tunhav och Nässjöakademins Helen Terenius, som inte undanhöll problematiken att locka elever. I slutfasen bidrog kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson och Landshövding Minoo Akhtarzand med kraftfulla sammanfattningar.Nu finns det filmklipp att se från seminariet!

Annie Lööf, näringsministern
Del av ministerns anförande – ”Utmaningar är till för att hanteras”

Per Olofsson, SRFS:s ordförande
Vårt mål med dagen.

Anders Strandberg, ansvarig Trafikverket för ERTMS-systemets införande
Våra utmaningar nu och i framtiden.

Joachim Yttersten, VD VR TRACK
Om underhåll med mera

Christel Wiman, VD Tågoperatörerna
Hur förbättra systemet för allas bästa?

Pär Isaksson, Bombardier Svenska AB
Bombardiers syn på kompetensfrågorna

PANELDEBATTEN

Per Olofsson, SRFS:s ordförande
Så vill SRFS driva frågorna vidare

Anci Magnusson, KS-ordförande
Inget är viktigare än kunskap

Minoo Akhtarzand, landshövdingen
Vi måste satsa på hållbar infrastruktur