Kommunen stärker sin roll som arbetsgivare

I höstas startade Nässjö kommun ”Jobba här” projektet. En satsning för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare genom employer branding.
Viktor Dahl är en engagerad ledare i Nässjö kommuns projekt ”Jobba här”.

Inom de närmsta åtta åren kommer Sveriges kommuner och landsting att behöva rekrytera 400 000 personer, vilket ställer krav på att kunna attrahera nya medarbetare.
Att vara en attraktiv arbetsgivare tar Nässjö kommun på stort allvar. För två år sedan genomförde kommunen medarbetaråret som var en ettårig satsning för att stärka organisationsklimatet. Som en naturlig uppföljning av detta startades ”Jobba här” projektet.
– Idag finns det en viss uppfattning om kommuner som arbetsgivare som inte alls stämmer överens med verkligheten. ”Jobba här” handlar om att tvätta bort den stämpeln för att få ett positivt arbetsgivarvarumärke, säger Viktor Dahl, personalutvecklare på Nässjö kommun.

Arbetsgivarvarumärket är sättet medarbetare och utomstående ser på en organisation. För att Nässjö kommun ska bli en mer attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande medarbetare har kommunen arbetat med sitt varumärke – detta kallas för Employer branding.

Viktor är projektledare i ”Jobba här” och han är minst sagt en engagerad ledare. Med stor entusiasm berättar han om kommunens insatser för att stärka deras roll som arbetsgivare. De har bland annat arrangerat en jobbmässa för att visa ungdomar bredden av deras yrken.
– Mässan gick kanonbra! Ungdomar är en stor målgrupp i det här projektet och till mässan bjöd vi in över 2000 elever från högstadiet och gymnasiet. Vi möter även studenter från högskolor och universitet. Det gör vi genom att medverka på deras arbetsmarknadsdagar och i olika nätverk. Nu kommer vi bland annat att medverka i Logistic Park Nässjös mingelluncher, säger Viktor.

En annan viktig målgrupp för projektet är kommunens 2 500 medarbetare. För att kunna bli en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare måste även medarbetarna uppleva arbetsgivaren positivt, eftersom det är deras bild som speglas utåt.
– Vi har bland annat arbetat med att organisationsklimatet ska bli bättre. Detta gjorde vi genom att anordna föreläsningar för våra medarbetare. Just nu håller vi i rekryteringsutbildningar för alla våra chefer, som också är en stor del i projektet. För att kunna rekrytera rätt människor, måste man ju först attrahera dem, säger Viktor.

”Jobba här” projektet kommer att avslutas någon gång under 2014, men det innebär inte att kommunen kommer att sluta arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare.
– Det här projektet handlar om att lägga grunden för ett långsiktigt arbete för en fortsättning att bli mer och mer attraktiva, avslutar Viktor.