Nässjö i Sveriges Honda-topp

ER Bil i Nässjö har skapat ett ”Honda-bälte” som ger genklang i hela landet. Det storartade försäljningsresultatet uppmärksammas stort i tidningen Honda Vision. Man imponeras över att det är endast i Uppsala, Sveriges fjärde största stad, som man lyckas sälja något flera Honda-bilar än i Nässjö.
Nässjö är Sveriges Hondatätaste stad. I absoluta tal är det endast i Uppsala som det säljs fler Honda än i Nässjö.
Nässjö är Sveriges Hondatätaste stad. I absoluta tal är det endast i Uppsala som det säljs fler Honda än i Nässjö.

Visserligen säljs det några fler Honda-bilar i Uppsala än i Nässjö. Men Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har ett annat kundunderlag. Så i förhållande till invånarantalet är ER-Bils försäljning i Nässjö mycket imponerande.

Läs artikeln i Honda Vision.
Läs artikeln i Honda Vision.

Det konstaterar rikstäckande tidningen Honda Vision i sitt senaste nummer där Kjell Karlsson poserar på bild tillsammans med sina söner Fredrik och Martin. Med tillstånd av tidningen återger vi artikeln i pdf-form.

En av anledningarna till att Honda Vision uppmärksammade företaget i Nässjö är den intervju som Nässjö Näringsliv AB gjorde i våras med Kjell Karlsson.