Nominera årets företagare 2012

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.
Från vänster: Kurt Johansson (Kommunfullmäktiges ordförande), Margareta Carlsson (Företagarna), Patrik Sandstedt (Sandstedt El AB), Claes Johansson (Nässjö Näringsliv AB), Susanne Samuelsson (Företagarna), Bo Zander (Kommunstyrelsens ordförande)
Årets företagare 2011 Patrik Sandstedt, Sandstedt El

Du har möjlighet att nominera en Nässjöföretagare som utmärkt sig på ett speciellt sätt under det gångna året. Priset delas ut av Företagarna och Nässjö Näringsliv AB.

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:
Företagaren ska…
• inneha ett betydande ägande av företaget
• aktivt driva företaget
• ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
• genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
• ha uthålligt god lönsamhet
• inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
• inte vara dömd i domstol

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå. Skicka nomineringsblanketten till jonkoping@foretagarna.se

Ladda ner blanketten

Nominera årets företagare