”Nordic Infracenter helt rätt satsning”

Christer Asplund, internationellt känd författare och näringslivsstrateg är igång med en ny bok. Denna gång om norden som hemmamarknad. I en intervju kommenterar han Nässjös satsning på Nordic Infracenter. ”Ligger helt rätt i tiden”, menar Christer Asplund.

Den nordiska marknaden är lika stor som den kanadensiska. Företag inom en rad sektorer räknar också in de baltiska länderna som sin hemmamarknad. Detta faktum uppmärksammas i en ny bok av näringlivsstrategen Christer Asplund och några kolleger. Boken beräknas komma ut på nobeldagen i år.