Nya namn i Nässjö Näringsliv AB:s styrelse

Bolagsstämman för Nässjö Näringsliv AB har utsett styrelse, som har godkänt årsredovisningen för 2012.
Nässjö Näringsliv AB:s styrelse
Nässjö Näringsliv AB:s styrelse. Från vänster: Anders Karlgren, Berndt Axelsson, Bo Zander, Jan Sundman, Lars Sundin, Thomas Söderberg, Kjell Karlsson, Christer Davidsson, Kjell Skålberg, Costy Borg, Annika Löfgren, Claes Johansson, Holger Jonasson.

Efter Nässjö Näringsliv AB:s bolagsstämma är den nya styrelsen vald. Två nya namn finns med på listan: Annika Löfgren, Jysk, och Berndt Axelsson, Scandinavian Business Seating.
– Båda kommer att tillföra stort kunnande till styrelsen, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.

Den nya styrelsen har godkänt Nässjö Näringsliv AB:s årsredovisning för 2012, som skickas ut till samtliga intressenter. Nedan följer en sammanfattning av verksamhetsåret 2012.

Service och råd till befintliga företag
Under 2012 genomfördes 1774 möten med företagare och 1533 företagsinsatser. Vi drev också ett antal nätverk med syfte att bedriva kompetensutveckling, vilket samlat cirka 120 företagare. Nässjö Näringsliv AB har varit engagerade i ett antal expansions- och utvecklingssammanhang, bland annat ihop med Vägga Rökeri, Eldon och Forserums Verktyg.

En omfattande utbildningssatsning, Logkomp, startades upp, vilket ger 500 medarbetare i Nässjö, Vaggeryd och Jönköping ökad kompetens inom flöden och processer. Två näringslivsträffar genomfördes, vilka samlade 150 respektive 200 personer som fick chans att knyta nya kontakter och lyssna till framgångsrika företagsledare.

Starta företag
Under året har vi stöttat och coachat flertalet personer kring deras olika företagsidéer. Totalt har vi varit inblandade i 9 företagsuppstarter. Under våren och hösten genomfördes även entreprenörs- och nyföretagarutbildningen. Nässjö Business Park har en viktig roll för att öka företagsamheten. Där ges en möjlighet för entreprenörer att låna kontor i uppstarten av företaget. På årsbasis har 5-6 företag hyrt in sig i satsningen, som är en del av SciencePark-systemet. Under 2012 har Nässjö Business Park gått från 3 till 5 arbetsplatser, renoverats och försetts med nya möbler.

Nyetableringar
Under året skedde 9 etableringar och rejälare investeringar i Nässjö kommun som Nässjö Näringsliv AB var involverade i. En omfattande satsning gjorde Sandbäckens Rör, som vid utgången av 2012 uppnådde målet att bli ett tiotal anställda. Jysk satsar på en investering i ett höglager i anslutning till sitt befintliga lager. Investeringen spås bli omfattande. Några andra exempel på nyetableringar/nysatsningar är: Epab, Atteviks, Eiffage Rail och LC Plastic.

Handelsplatsutveckling
Willys satsning i en helt ny butik, med 800 m2 ny yta, var en av de mest omfattande handelssatsningarna under året. I april öppnade H&M dörrarna i stan och kön ringlade lång. Elsies konditori har gjort totalrenovering med ny logga, Life-butiken har satsat på ny inredning, ICA Kvantum fräschade upp fasaden och upprättade ett nytt pantrum och Apoteket öppnade vid Rådhusgatan.

Ett antal fysiska åtgärder har genomförts i stadskärneutvecklingen där kommun, handel och fastighetsägare deltar. Rådhusgatans ombyggnation i form av ny affärsgata har genomförts till och med etapp 2 av 3. Flera välkända butikskedjor vill till Nässjö. Därför arbetar Nässjö Näringsliv AB kontinuerligt med att hitta skickliga personer som vill bli butiksledare inom olika segment.


 

Nässjö Näringsliv AB:s styrelse

Ordinarie styrelseledamoter:
Costy Borg, Prodoc, Kjell Karlsson, Svensk Handel, Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB, Anders Karlsson (c), Nässjö kommun, Bo Zander (s), Nässjö kommun, Lars Sundin, Amber Advokater, Anders Karlgren (m), Nässjö kommun, Christer Davidsson, Fabriks- och hantverksföreningen.

Suppleanter:
Anne Almström, Swedbank, Håkan Särenborg, Elmontage, Anders Olsson, Martela, Kjell Skålberg (fp), Nässjö kommun, Jeanette Söderström (s), Nässjö kommun, Berndt Axelsson, (ny), Scandinavian Business Seating, Tomas Söderberg (m), Nässjö kommun, Annika Löfgren (ny), Jysk.

Adjungerade:
Jan Sundman, kommundirektör, Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB

Revisor och lekmannarevisor:
Anna Arlbrandt, PwC
Roger Möller, Nässjö komun

Revisorssuppleant och lekmannasuppleant:
Bert Johansson, Nässjö Kommun