Nya parkeringsplatser i Nässjö

Stadskärneutvecklingen arbetar aktivt med att utveckla handelsplatsen i Nässjö. Att bygga om Röken är en del i parkeringstrategi för stadskärnan.


I veckan sattes grävmaskinerna
igång för att bygga om parkeringsplatsen Röken. Tidigare var Röken, som ligger nära resecentrum, en stängd parkering, men nu kommer den att göras om till en avgiftsfri 24-timmarsparkering. Totalt kommer den få 29 nya p-platser, varav en p-plats för rörelsehindrade.
– Parkeringen är tänkt för pendlare och arbetare i området och vi hoppas att det här kommer att lätta trycket på södra torget, säger Stina Granberg, projektledare i Stadskärneutvecklingen och utvecklingschef i Nässjö kommun. Stadskärneutvecklingen är en samverkan mellan näringslivet, fastighetsägare och Nässjö Kommun.

På senare tid har det varit brist på arbets- och pendlarparkeringar i södra delen av stadskärnan. Delvis på grund av byggnationer på Gambrinus, som tidigare var en öppen parkering och delvis på grund av nya verksamheter i södra City.
Stadskärneutvecklingen arbetar aktivt med att hitta fler parkeringslösningar och att bygga om Röken är bara en del i parkeringsstrategin.
– Vi jobbar med att hitta fler lösningar med privata fastighetsägare för att nyttja de parkeringsplatser som redan finns i centrum på ett mer optimalt sätt, säger Stina.

I maj kommer Röken stå färdigt för att ta emot bilister. Innan det ska parkeringen asfalteras, målas, skyltas och förses med LED-belysning. Det kommer även byggas en separat gång- och cykelväg för att avleda gående och cyklister från parkeringen.