Nyhems Färghus blir fristående färgfackhandel

Efter 10 års medlemskap i Colorama väljer Nyhems Färghus att gå sin egen väg. Från och med den 1 juli är Nyhems Färghus återigen en fristående färgfackhandel. 

20140804_nyhemsfarghus_artikelbild1

Uppmärksamma Nässjöbor har nog redan sett förändringen i Almenäsrondellen. Sedan några dagar tillbaka är den återigen på plats – den klassiska Nyhemsskylten som en gång satt på företagets gamla fasad, tvärs över gatan. Och skylten är här för att stanna!
– Men utan neon. Vi har renoverat skylten och satt i ny, energieffektiv LED-belysning, för miljöns skull, säger Joakim Forss som också har låtit skylten inspirera till företagets nya logotyp.

Beslutet att återigen ”bli egen” grundar sig på en vilja att vara så lokal och så nära som möjligt. Företagskunderna kommer inte att märka någon skillnad alls, medan privatkunderna kommer att kunna ta del av ett ännu mer varierat produktutbud.
– När man inte styrs centralt blir det ju lättare att anpassa sig efter den lokala marknaden och erbjuda det som just Nässjö- och Skövdeborna gillar, säger Joakim.

Namnbytet omfattar nämligen även Billinge Färg i Skövde som också får ny skylt och nytt namn.
– Ambitionen är densamma för båda våra verksamheter. Vi vill vara ett lokalt och nära alternativ som utmärks av den personliga servicen. Det ska vara roligt att vara kund hos Nyhems Färghus! avslutar Joakim.