Omfattande företagsundersökning visar: stort kompetensbehov i Nässjö

En omfattande kompetensanalys i Nässjö kommun visar att närmare 400 anställningar – IT-tekniker, ingenjörer, anläggningsarbetare, produktionspersonal, hantverkare och mycket annat – kommer att behövas i Nässjö under de närmaste tre åren.
Bild tagen vid en workshop kring kompetensförsörjning som ägde rum 2014.
Bild tagen vid en workshop kring kompetensförsörjning som ägde rum 2014.

Tillsammans med Nässjö Lärcenter och Brinellgymnasiet har Nässjö Näringsliv AB genomfört en omfattande analys av kompetensbehov på kommunens företag. 237 företag valde att delta i en undersökning där man ombads svara på vilka kompetenser som kommer att behövas på företaget under de närmaste (1-3) åren. Sammanlagt kommer företagen i undersökningen att behöva anställa närmare 400 personer inom i stort sett alla branscher.

Syftet med kompetensanalysen är att kunna försäkra sig om att företagen kan förses med den kompetens de behöver på kort och lång sikt.
– Kompetensförsörjning är en av företagens viktigaste frågeställningar. Det är oerhört viktigt att vi kan försörja företagen med rätt kompetens, för att företagen och kommunen ska kunna expandera och utvecklas, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.

I undersökningen framgår också att en stor del av företagen gärna vill engagera sig genom att ta emot elever och studenter från gymnasiet och högskolan, såväl som att delta i ledningsgrupp och programråd vid olika utbildningar.
– Det är positivt att företagen så tydligt visar sitt intresse för den framtida kompetensförsörjningen, vilket är något vi arbetat för genom olika aktiviteter såsom workshops och mingelluncher, säger Leyla Is, verksamhetsutvecklare vid Nässjö Näringsliv AB.

Martin Sievers, biträdande rektor vid Nässjö Lärcenter, menar att frågan är oerhört viktig för företag, speciellt på mindre orter. Han ser att analysen bekräftar att det som Nässjö Lärcenter sysslar med inte är bortkastat.
– Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga idag. Högskoleorterna klarar sig rätt bra och i Nässjö har vi ändå Yrkeshögskola och ett högskoleprogram. Det vi kan se av undersökningen är att det finns behov av många olika kompetenser och att vi rör oss inom rätt områden när det gäller utbildningar, det är glädjande. Jag tror att det beror på våra kontakter med Nässjö Näringsliv, att vi får input på när det är företag som behöver olika utbildningar. Undersökningen är en bekräftelse på att detta samarbete funkar, säger han.

Nästa steg är att Nässjö Lärcenter och Brinellgymnasiet tillsammans med representanter från näringslivet sätter sig för att utveckla framtida utbildningar.
– Vi vill arbeta proaktivt för att företagen ska ha bästa möjliga förutsättningar för att växa, avslutar Claes Johansson.

>>Läs rapporten från undersökningen