Prodoc Center Småland bildat – lokalt ägande

Från och med 1 juni har Prodoc Nässjö övergått i ett nytt bolag i form av Prodoc Center Småland. Det nya företaget har lokala ägare och kommer att satsa på Nässjö, Jönköping och Växjö.
Oktay Cimen och Sanjay Joshi

Prodoc Nässjö AB har överförts till ett lokalt ägande baserat i Nässjö och Jönköping. Det nya Smålandsägda bolaget går under benämningen Prodoc Center Småland i syfte att tydligt visa det fortsatt täta partnerskapet med Prodoc och satsningen på den lokala marknaden.

Prodoc Nässjö hade två huvudsakliga affärsområden: Production print, med fokus på tryckerier, och ett office-segment. Production print-verksamheten avyttrades till Ricoh Sverige i maj, och kvar blev office-segmentet.
– Vi stod mellan valen att fortsätta i Prodoc Sverige-regi eller att hitta ett partnerskap, säger Oktay Cimen, tidigare VD för Prodoc Nässjö och nu involverad i uppstarten av Prodoc Center Småland.

Det resulterade i att Sanjay Joshi kommer in som VD och delägare i företaget och bidrar med lång erfarenhet från branschen.
– Det är ett fint företag som funnits i många år. Vi är glada över att förvärva det och ser fram emot ett fortsatt gott arbete med företag i regionen, säger Sanjay Joshi.
– Jag tror att det passar Småland att ha den här typen av ägarstruktur med stark lokal närvaro, säger Oktay Cimen.

På sikt vill Sanjay Joshi sprida ut ägandet till befintliga och nya medarbetare.
– Vi är ett erfaret gäng nu. Det känns som att vi har ett dream team för vi har handplockat de bästa runtom i Småland, säger Sanjay Joshi.

Sammanlagt är de åtta anställda, än så länge i Nässjö och Jönköping. Många av dem är bekanta ansikten från gamla Prodoc Nässjö. Planer finns på att öppna en filial även i Växjö. Samtidigt som företaget i och med den nya ägarstrukturen kan fokusera tydligare på sin kärnverksamhet, finns det planer på att bredda tjänsterna.
– Vi märker att videokonferens växer alltmer, för man värdesätter att kunna ha ett möte på andra sidan jordklotet och ändå hämta barnen klockan tre, säger Sanjay Joshi.

Prodoc Center Småland säljer därför hela konferenspaket: inredning, möbler, tekniken i en enda tjänst, eftersom allting i allt större utsträckning hänger ihop idag.
– Tekniken ska inte vara ett hinder. Idag när jag kommer till ett konferensrum upplever jag ofta att det är huller om buller. Användarvänligheten måste öka, och där tar vi ett helhetsgrepp, säger Sanjay Joshi.

De för dialog med företag om strategiska partnerskap på IT-sidan för att kunna erbjuda en större bredd till kunderna, men det är fortsatt dokumenthantering som är den centrala delen av deras verksamhet.
– Vi har precis fått en stor affär på sju orter i Sverige som denna vecka har börjat levereras. Vi har fått en flygande start, avslutar Sanjay Joshi.