Prodoc vann upphandling – nya anställningar väntar

Prodoc Nässjö AB Vann upphandlingen av skrivare och kopiatorer som Höglandets kommunalförbund genomfört.
Oktay Cimen
Oktay Cimen, VD Prodoc Nässjö

Prodoc Nässjö AB (tidigare Document Solutions AB) har valts som leverantör i Höglandets kommunalförbunds offentliga upphandling åt Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda och Aneby kommun. Avtalet innefattar leverans och installation av skrivare och kopiatorer under två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. I mars månad påbörjades större utrullningar inom ramarna för avtalet. Avtalet innebär att Prodoc behöver anställa nya medarbetare efter sommaren.
– Vi har redan anställt två nya resurser och tittar på ytterligare personer som ska vara med och bidra till att vi tar hand om detta avtal på bästa möjliga sätt. Omfattningen av avtalet gör att det kommer att finnas ett stort behov av konsultativ rådgivning, vilket är grunden i vår arbetsmodell, säger Oktay Cimen, VD på Prodoc Nässjö.

Prodoc Svenska AB med lokalkontoret Prodoc Nässjö AB är fristående generalagent för Nashuatec, vars världsledande produkter nu kommer att fylla kommunernas utskrifts-, skannings- och kopieringsbehov. Avtalet beräknas omfatta 1 000 maskiner och 10 000 användare i de fem kommunerna.
– Vår ambition tillsammans med Höglandets kommunalförbund och de fem kommunerna är att få en kostnadseffektiv och enhetlig maskinpark, och de första analyserna visar på en besparing på upp till 30 % jämfört med tidigare avtal, säger Daniel Nilsson, försäljningschef på Prodoc Nässjö.

Genom tidigare upphandlingar av Document Solutions (som förvärvades av Prodoc för ett drygt år sedan) är Prodoc sedan tidigare leverantör till några av kommunerna.
– Det nya avtalet med Höglandets kommunalförbund ligger helt i linje med den tillväxtstrategi som finns för Prodoc Nässjö och Smålandsregionen, säger Pär Arvidsson VD, Prodoc Svenska AB.