Rabatt på bränsle till NNAB:s intressenter

Ett avtal mellan Nässjö Näringsliv AB och Preem ger intressenter 89 öre billigare diesel och flera andra förmåner.

20150429_preem

Nässjö Näringsliv AB har slutit avtal med Preem vilket ger kraftiga rabatter på drivmedel för samtliga intressentföretag och deras anställda.
– Det känns väldigt roligt att tillsammans med Preem kunna skapa mervärden för våra intressenter. Sedan tidigare har man som intressent tillgång till en mängd rabatter på hotell, webbtjänster, advokatarvoden och mycket annat. Drivmedel är en tung utgiftspost för många företag och vi tror att denna förmån kommer att bli mycket uppskattad, säger Nässjö Näringsliv AB:s handelsplatsutvecklare Marcus Wårdmark.

Rabatterna gäller på det så kallade listpriset, det vill säga det pris som visas på preem.se och som löpande uppdateras. Rabatterna är 89 per liter diesel, samt 47 öre för bensin och etanol.
– Vi försöker hålla en hög servicenivå och känner ett ansvar att förse Nässjöföretagen med förmånliga avtal, säger Robert Nordal, butikschef, Preem i Nässjö.

Preem använder en diesel som kallas ACP Evolution. Förra året gjorde biltidningen Teknikens Värld ett test där det framkom att just denna diesel drog mindre än konkurrenternas alternativ.
– Vi vill slå ett slag för den miljövänligare dieseln. Vi använder uteslutande ACP Evolution, vilket är en svensk diesel tillverkad av restprodukter från framförallt pappersbruken, säger Robert Nordal.

>>Läs mer om hur du utnyttjar erbjudandet