Rutab tar nästa steg i sin utveckling

Rutab och CTM Lyng AB/AS har beslutat att CTM Lyng AB:s verksamhet efter 1 juli ska bedrivas inom ramen för Rutabs verksamhet i Sverige.


Rutab är Sveriges ledande leverantör av kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt en mycket stark aktör inom maskinkabel. Efter förvärvet av AB Novum, har företaget haft hög fokus på organisk tillväxt inom befintliga produktområden. Något som man lyckats väldigt väl med. Genom satsningen att integrera CTM Lyng AB:s verksamhet i Rutabs tar nu Rutab nästa steg i sin utveckling.

Marknadsledande partner

CTM Lyng AB är marknadsledande partner inom flertal produktsegment som välfärdsteknologi, belysning och elinstallationsprodukter. Under de senaste tre åren har företaget omstrukturerat den verksamhet som tidigare bedrivits i Enöque Svenska AB och Wendler Cellite AB. Ett antal produkt- och affärsområden har avyttrats och investeringar har genomförts för att skapa starka marknadspositioner inom utomhusbelysning, arbetsbelysning och installationsmaterial där det sistnämnda är en representation av CTM Lyng AS egenproducerade och egenutvecklade sortiment för den svenska marknaden.

Blir del av Rutabs affärsområde Installation

CTM Lyngs affärsområde Installation kommer att bli en integrerad del av Rutabs affärsområde Installation, vilket möjliggör en än starkare bearbetning av installations- och grossistmarknaden. Rutab får genom denna integration även en existerande specialiserad bearbetning av svenska kommuner med CTM Lyngs Trygghetssortiment.

Utomhusbelysning kommer även framöver att bedrivas som ett separat affärsområde under varumärket Wendler medan Arbetsbelysning även fortsatt kommer att marknadsföras under varumärket Cellite.


 

Rutab AB, CTM Lyng AB och CTM Lyng AS ingår i Energy Products, en affärsenhet i Addtech Nordic AB. Addtech är en börsnoterad industrikoncern.