Samarbete gör Höglandet mer ”Lean”

I höst har företag på Höglandet chansen att delta i ett lean-nätverk – ”Lean på Höglandet”. Bakom nätverket står Industriforum och LeylaIs Consulting. Nässjö Näringsliv AB:s intressenter har 5 procents rabatt.
Nässjö Näringsliv AB:s intressenter har rabatt på de kommande Lean-nätverken som startas på Höglandet.

– Vi har fjorton länsövergripande nätverk, varav fyra är Lean-nätverk i olika former. Vi har sett att det finns behov av ett lokalt nätverk på Höglandet, säger Elisabeth Wagner, Industriforum.

Industriforum arbetar med situations- och verksamhetsanpassad kompetensutveckling. De knyter kontinuerligt till sig medleverantörer med spetskompetens inom olika områden. LeylaIs Consulting, med stort kunnande inom bland annat logistik och kvalitetsstyrning, blir det senaste esset i Industriforums rockärm. Det är hon som kommer att ansvara för ”Lean på Höglandet”, där syftet är att fördjupa sin kunskap på området lean, framförallt för ledare, men även för andra nyckelpersoner i respektive företag.
– Lean är det som ska knyta ihop arbetet så att man får ännu mer motiverade medarbetare samtidigt som du arbetar effektivare och smartare, säger Leyla Is.

Vid en handfull tillfällen per år träffas nätverket och fördjupar sig i olika aspekter av produktionsverksamhet. Ibland kan det vara ett konkret case från något av företagen.
– Det man får med sig är att man kan bolla med andra nyckelpersoner som sitter med liknande arbetsuppgifter. Du får utveckling, kunskap i Lean som arbetssätt, ett nätverk och dessutom får du studiebesöken på köpet, säger Elisabeth Wagner.

Även för offentlig sektor
Lean handlar till stor del om flöden. Hur arbetar man på ett effektivt och smart sätt, och undviker slöseri av tid och resurser? Frågan är aktuell för den tillverkande industrin – men efterfrågan finns även inom den offentliga sektorn och tjänsteföretag. Därför startar Industriforum och LeylaIs Consulting även upp ett lean-nätverk specifikt för denna målgrupp.
– Det finns behov speciellt inom offentliga sektorn. Står man inne i en fabrik kan man kanske lättare se hur man ska effektivisera arbetet än i den offentliga sektorn. Där har vi styrkan i att vi har erfarenheter som vi kan visa på, säger Leyla Is, som tidigare gjort värdeflödesanalyser på bland annat skolor.

Läs mer om Lean-nätverken och erbjudandet till Nässjö Näringsliv AB:s intressenter.