Nova vill se förändringar på djupet

Förändring. Det är vad Nova Affärsutveckling sysslar med. Förändring av beteenden, kultur och strukturer i företag som behöver gå framåt.
Peter Samuelsson på Nova Affärsutveckling har arbetat med förändring av kultur och struktur i företag sedan 80-talet - med goda resultat.

För att åstadkomma förändringar måste man ofta gå djupare än bara utbildning, menar Peter Samuelsson, konsult och grundare av företaget. Det är när man på allvar kommer in och långsiktigt kan arbeta med beteenden på arbetsplatsen som man uppnår resultat. Och det är självaste devisen för Nova Affärsutveckling – Resultat helt enkelt.
– Ofta är det inte kompetens som saknas på en arbetsplats, det är kommunikation. Hur man pratar med varandra, säger Peter Samuelsson.

Ledningen först
Nova erbjuder naturligtvis även utbildningar, men tyngdpunkten ligger på långsiktiga förändringsarbeten där ledarskap, kommunikation och lean utgör viktiga delar. Inbyggt i Novas filosofi finns tanken att det måste börja med ledningen på företaget. Ledare påverkar, vare sig de vill eller inte.
– Vi börjar med att ställa frågan ”vart är det vi ska någonstans?” Och vi ställer frågan ”hur” – inte ”vad”. Oftast vet man vad man ska göra, men inte hur.

Delaktighet och enkelhet
I sin kundlista har Nova Affärsutveckling några riktiga jättar, allt från kommuner till företag i miljardklassen. Och kundbetygen ligger oförskämt högt. Hela 96 procent som deltar i kundenkäten svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med Nova Affärsutveckling. Vad är hemligheten?
– Folk måste ha en delaktighet i förändringen om man ska få fram kreativiteten i ett företag. Vi stöttar ledarna med coaching och är bollplank till dem. Du kan aldrig förändra en grupp om inte individen förändrar sig, så vi jobbar både med individ och grupp. Och vi försöker hålla det så enkelt som möjligt – ”keep it simple, stupid”. Vi har mycket teori bakom det vi gör men det är resultat vi fokuserar på, säger Peter Samuelsson.

Värdegrund går djupt
Att få ihop en spretig organisation med många olika viljor, att få dem att dra åt samma håll är en stor utmaning som kräver målmedvetenhet och tålamod. Genom teambuildingaktiviteter – ja rena ”nonsensövningar” – kan man illustrera hur samarbetet fungerar, om det finns självklara ledare i organisationen, och om kommunikationen klaffar. Utifrån detta kan man hitta nycklar till kulturen i en organisation för att sedan åstadkomma förändringar. Nova Affärsutveckling bistår ofta vid värdegrundsarbete som så väl behövs för att hitta en gemensam riktning.

– Värdegrundsarbete blir ofta bara en massa grejer på väggen, men det måste in i själen för att det ska finnas en nytta med det, säger Peter Samuelsson.

Olika förutsättningar
Detsamma gäller för lean. Ibland har Nova avrått företag från att införa leanprojekt av den enkla anledningen att man kallar det för ett ”projekt”. Lean, menar Peter Samuelsson, är inte ett projekt utan ett sätt att leva. Det finns inga formler för framgång, och varje organisation som behöver stöd i förändringsarbetet är unik. Entreprenörsföretag, menar han, har ofta ”mycket muskler” men lite skelett, medan kommuner har en omvänd problematik. Nova anpassar sig till situationen och hjälper organisationen att kunna se sig själva utifrån. Men de avser inte att klamra sig fast för evigt.

– Vi försöker hela tiden skjuta ut oss ur företagen, så att man har så lite konsulter som möjligt. Sedan kanske vi träffas en gång vartannat år och arbetar igenom det igen, avslutar Peter Samuelsson.

Läs mer på Nova Affärsutvecklings webbplats.