Samråd kring regionala trafikförsörjningsprogrammet

Med anledning av att Region Jönköpings län genomför en revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet bjuder Jönköpings Länstrafik in till tre öppna träffar.

Med anledning av att Region Jönköpings län genomför en revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet bjuder Jönköpings Länstrafik in till tre öppna träffar. För intresseorganisationer, press och allmänhet erbjuds nedanstående tillfällen:
15 oktober kl 18.00-20.00 Jönköping, JLT:s kansli, Västra Storgatan 18 A, Solstickan, vån 2
21 oktober kl 18.00-20.00 Eksjö, Stadshotellet
22 oktober kl 18.00-20.00 Värnamo Gummifabriken

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det dokument som anger färdriktningen för kollektivtrafikverksamheten inom Region Jönköpings län. Förutom att ge en bild av hur utbudet och förutsättningarna för kollektivtrafiken ser ut, anges ett antal mål som tar sikte på år 2025. Även förutsättningarna för kommersiella aktörer behandlas. Då man i samband med antagandet av programmet år 2011 beslutade att revidering ska ske en gång per mandatperiod, pågår nu arbetet med revideringen. Vid de öppna mötena behandlas frågor av mer övergripande strategisk karaktär, vilket gör att trafikupplägg och renodlade tidtabellsfrågor behandlas via andra forum.

>>Läs det reviderade trafikförsörjningsprogrammet