Tillsammans för en järnvägsstark region

Ett upprop för att säkra utvecklingen av järnvägen i Småland skrevs under av ett stort antal företagare vid ett möte om järnvägens framtid på Kulturhuset Pigalle i Nässjö.

Behöver vi järnvägen? Det var temat när näringsidkare och andra intresserade samlades för att diskutera järnvägens framtid på Kulturhuset Pigalle i Nässjö den 14 oktober. Handelskammaren i Jönköpings län stod tillsammans med Vetlanda, Nässjö, Sävsjö, Eksjö, Oskarshamn och Hultsfred som arrangörer. Mötet mynnade ut i ett gemensamt upprop för den fortsatta utvecklingen av järnvägen i regionen.

Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv, Jonas Ekeroth, vd Handelskammaren i Jönköpings län, och Stina Granberg, utvecklingschef Nässjö kommun, inledde i turordning med att slå fast att samarbete krävs för att göra sin röst hörd inför framtidens investeringar i infrastruktur, eftersom konkurrensen är stenhård. Ekeroth slog fast att ett läge längs en framtida höghastighetsbana i Jönköping gör det till en av Europas största stationer, vilket kommer att ge tillväxt till hela regionen.

Ett antal företagare fick därefter berätta vilken roll järnvägen har för deras egen verksamhet. Jens Danielsson, IKEA Industry, Magnus Petersson, vd Vida Bruza, Anders Wittskog, Nässjö Kombiterminal, Lennart Hammarbäck, WSP, samt Stig Hermansson, Plannja/SSAB, vittnade samstämmigt om att satsningar på järnvägen är absolut nödvändiga för att företagen ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga, både ur personalsynpunkt och ur godssynpunkt. Endast Vida står för 10 procent av all svensk export av trävaror, ett exempel som vittnar om de närvarande företagens tyngd i fråga om godstrafik. Anders Wittskog menade att höghastighetsbanan kommer att avlasta stambanan från persontrafik och öka stambanans kapacitet för gods- och persontrafik och uttryckte en önskan om att även ansluta Nässjöterminalens norra ände till stambanan.

Under ett grupparbete fick de 35 närvarande i smågrupper diskutera två frågor under ledning av Sävsjös Helena Gill och Hultsfreds Michael Leijonhud: ”Vad vill du och ditt företag få ut av järnvägsnätet?” samt ”Goda exempel på våra företags godsflöden och pendlingsmönster”. Ur dessa diskussioner mynnade många uppslag, där ekonomiska och miljömässiga fördelar behandlades tillsammans med önskemål om att förbättra branschens varumärke för att attrahera kompetens.

Avslutningsvis togs ett upprop fram, som bland annat konstaterar att det är viktigt att besluta om satsningar på järnvägen skyndsamt ”för att erhålla en fungerande infrastruktur, skapa tillväxt och trygghet kring våra framtida investeringar i östra Småland”.