Se upp för bedrägeriförsök!

Se upp! Det pågår olika förslagna bedrägeriförsök just nu. En kampanj säger sig vara en undersökning om en arbetspraktik, när man egentligen säljer en annons. En annan aktör samlar in sponsring till ortens ”nattvandringsgrupp”, vilket inte stämmer då den inte finansieras med sponsring.