Seminarium gav inspiration om elfordon

I samband med Klimatveckan arrangerade Atteviks och Klimatrådet ett seminarium för att inspirera företagare att satsa på miljövänliga transporter.
20170928_atteviks
Foto: Nicklas Arvidsson

Idag avslutas Klimatveckan – länets största mötesplats för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. En vecka som är fylld med aktiviteter som ger kunskap och ökad medvetenhet runt klimatfrågor. Syftet är att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän, vilket innebär att man ska minska behovet av energi och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer.

I år var en av Klimatveckans aktiviteter hos Atteviks i Nässjö. Under tisdagen samlades företagare för att bli inspirerade att vara med och bidra till ett hållbart samhälle genom miljövänliga transporter. Man hade fått ihop många intressanta programpunkter. Bland annat delade Christer Löwdahl, VD för JSC it-partner, med sig av hur JSC har jobbat fram en bilpolicy för att göra det attraktivt för medarbetare att ha en företagsbil. I policyn lade man stor vikt i att få medarbetarna att välja elbilar eller hybridbilar. Idag har JSC runt 60 anställda, varav 50 personer har bilar via policyn och mer än hälften av dessa är el-/hybridbilar.

Kommunen satsar på laddinfrastruktur

Andra talare var bland annat Patrik Styrbjörn, entreprenadschef för Nässjö Affärsverk, och Dan Jonsson, koncernchef för Atteviks. Patrik berättade om kommunens satsning på laddinfrastruktur. På Södra Torget i Nässjö har man uppgraderat laddstolparna så att de laddar bilen snabbare.

Dan berättade att trenden för elbilar går starkt. Under de senaste 12 månaderna har Atteviks försäljning av el- och hybridbilar mer än fördubblats i Nässjö.

Finns stöd att söka

Sist ut att tala var Jesper Agrelius, projektledare för Klimatklivet. Han berättade om Klimatklivet som är ett investeringsstöd som företagare, kommuner, skolor, föreningar och stiftelser kan söka för lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Under 2015–2020 fördelas 4 miljarder kronor ut till klimatsmarta projekt. Stödet kan bland annat användas till att installera laddstolpar.

 


 

Läs mer om investeringsstödet här: >> Klimatklivet