Skriv under järnvägsuppropet!

Nässjö Näringsliv AB uppmanar företagare i regionen att underteckna ett upprop för järnvägens framtid – detta för att möjliggöra pendling, arbetsresor och godstransporter. Bland annat konstateras det i uppropet att Södra Stambanan och regionala banor behöver rustas upp och förstärkas i närtid. Uppropet har utformas av Nässjö Näringsliv AB tillsammans med kommunerna och näringslivsbolagen i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Oskarshamn och Hultsfred, samt Handelskammaren i Jönköpings län. Vi kommer att använda denna namninsamling för att på riksnivå påverka utvecklingen av infrastrukturen i landet för regionens bästa!

jarnvagsupprop

Uppropet

Företag i östra Småland ser Järnvägarna som strategiskt viktiga
Vi välkomnar de nya höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö, vilka kommer att medföra stor nytta för regionens företag. Banornas tillkomst kommer stärka och förstora arbetsmarknadsregioner vilket bl.a. möjliggör en förbättrad kompetensförsörjning. Vi konstaterar också att i och med tillkomsten av ny modern infrastruktur frigörs kapacitet på befintlig infrastruktur vilket skapar stora möjligheter till bl.a. ökad godstrafik.


När den nya infrastrukturen väl är på plats bäddar de i sig för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet i hela östra Småland. Hur stor tillväxttakten blir är dock helt beroende av snabba anslutningar till Södra Stambanan och de nya höghastighetsbanorna. I detta ljus är en upprustning och elektrifiering av de regionala banorna Kalmar-Linköping och Oskarshamn-Nässjö (inklusive den gemensamma delen) samt Vetlanda-Nässjö och Vaggeryd-Nässjö av stor vikt. Banan Nässjö-Jönköping är central och behöver ständig fokus i form av upprustning och modernisering.


Snabba anslutningar är viktiga men det behövs också andra insatser. Södra Stambanan behöver rustas upp och förstärkas i närtid. Detta i syfte att skapa ökade möjligheter till förbättrade och fler godsflöden i både norr och södergående riktning men också för snabba persontransporter både till närliggande regionhuvudorter samt till Malmö/Kastrup respektive Stockholm och Göteborg.


För oss är det strategiskt viktigt att beslut om satsningar på ovan nämnda banor sker skyndsamt för att erhålla en fungerande och robust infrastruktur vilket skapar tillväxt i regionens företag. Det skapar också trygghet vilket är en förutsättning för framtida investeringar i regionen.


Det är vår övertygelse att höghastighetsbanorna är en strategiskt viktig fråga för hela Sverige. Det är också vår övertygelse att maximal utväxling av satsningarna nås genom investeringar i befintlig infrastruktur.

 

Skriv under uppropet genom att maila: info@nnab.se. Ange ämnesrad: järnvägsupprop, och för- och efternamn samt företag.