Solceller ger Almenäs Köpstad energi

Elajo har installerat solceller som förser Almenäs köpstad med Cirka 200 000 kWh el årligen. ”Vi har en tydlig målbild i vår strategi om att vi ska satsa på solceller”, säger Elajos avdelningschef Martin Rambrandt, som ser att förfrågningar på solenergilösningar ökar kraftigt.

Från vänster: Martin Axeheim, SML och Martin Rambrandt, Elajo.

Cirka 15 procent av Almenäs Köpstad elförsörjning på årsbasis kommer nu från solceller, som sitter på ett av taken i området. Elajo Nässjö har stått för installationen.
– Under sommartid motsvarar den här anläggningen hälften av Almenäs köpstads toppeffekt, säger Martin Rambrandt, avdelningschef på Elajo i Nässjö.

Ekonomiska fördelar

Den totala installerade effekten är 252 kW och producerar cirka 200 000 kilowattimmar per år, det vill säga ungefär vad elva villor förbrukar. Efterfrågan på solcellsanläggningar ökar kraftigt och Elajo har fattat ett beslut om att lägga stort fokus på solenergi.
– Vi har en tydlig målbild i vår strategi om att vi ska satsa på solceller. Fördelarna med just solenergi är att det är en relativt kort återbetalningstid, cirka tio år, men också en väldigt lång levnadstid. Det är 25 års effektgaranti, vilket gör att om du har betalt av investeringen efter tio år så har du femton år när det bara genererar pengar tillbaka, säger Martin Rambrandt.

Ökat intresse även bland villaägare

Från att ha haft ett par förfrågningar per år har Rambrandt redan fått in ett dussintal hittills i år. Det är en teknologi som är på stark frammarsch och när elpriserna går upp förväntas efterfrågan öka ytterligare.
– Intresset ökar starkt, även bland privata husägare. Det kommer nya lösningar hela tiden, med solceller integrerade i taket och så vidare, säger Martin Rambrandt.
Fler anläggningar finns att vänta i Nässjö framöver.
– Det här är vår andra solcellsanläggning och vi tittar just nu på en ytterligare anläggning, säger Martin Axeheim, driftansvarig på SML.