Solen lyser över expansiva Sandstedt El

Nu har även Sandstedts El installerat solceller på taket. Elföretaget, som under de senaste åren har ökat i både antalet medarbetare och i omsättning, hoppas nå 100 miljoner kronor om fem år.

Solen lyser över expansiva Sandstedt El
Den nya solcellsanläggningen förser kontoret i Nässjö med förnybar energi till den dagliga driften. Anläggningen kommer att användas både för utbildning och demonstration, och som kund är du varmt välkommen upp på taket!

Solen lyser över expansiva Sandstedt El
Patrik Sandstedt kan följa produktionen från solcellsanläggningen i realtid.

Solen lyser över expansiva Sandstedt El
Laddstolpar är en självklar del av Sandstedt Els satsning på hållbara energilösningar. Laddstolpen kommer givetvis från Nässjöföretaget Eldon Installation.

Sandstedt El har ända sedan starten fokuserat på att vara en helhetsleverantör inom el, larm och tele.

– Bredden är viktig för oss. Våra kunder ska kunna få hjälp med allt, och det innebär att vi också vill ligga i framkant när det gäller nya innovativa lösningar. Vi har jobbat med solceller länge men nu är tiden verkligen mogen för våra kunder att investera i förnybar energi. Därför gör vi en satsning på solceller och laddstolpar, berättar Patrik Sandstedt.

Bra för tillverkningsindustrin
Den nya solcellsanläggningen på kontorstaket är på 4,2 kW vilket är en något mindre installation än för en normalstor villa. Anläggningen försörjer Sandstedt Els Nässjökontor med energi till den dagliga driften, ventilation och kyla.

– Vi kommer att använda solcellsanläggningen i utbildningssyfte och för kunddemonstrationer. Vi hjälper företagskunder, bostadsrättsföreningar och privatpersoner att skräddarsy en lättinstallerad, lättskött och ekonomisk solcellslösning för deras individuella behov.

Att installera solceller är intressant för alla, menar Patrik Sandstedt, men det finns en grupp som har extra mycket att vinna.

– Tillverkande företag med en stor, energikrävande maskinpark och dito anläggningar för ventilation och kyla tjänar på att producera sin egen el med solceller. Avskrivningstiden ligger mellan 10 och 15 år beroende på vad det är för typ av anläggning. Som företag är solceller förstås också en intressant investering ur hållbarhetssynpunkt.

Framgångsrika fem år
Investeringen i breddad kompetens är en del av strategin. Sandstedt El jobbar framgångsrikt med femåriga affärsutvecklingsplaner som omfattar både marknad och organisation. När Patrik Sandstedt startade verksamheten för 18 år sedan var planen bara att jobba på mot nya mål och få så mycket gjort som möjligt.

– Men när vi började växa ordentligt så insåg jag att det fanns en gräns för hur fort jag själv kunde springa och hur många platser som jag kunde vara på samtidigt, resonerar Patrik som tillsammans med medarbetarna sjösatte den första femårsplanen 2013.

Under den här perioden har de kontinuerligt utvecklat verksamheten i Nässjö och Jönköping.

– Vi har jobbat mycket med organisationen och involverar alla medarbetare i utvecklingsarbetet. Bland annat har vi regelbundna nätverksträffar i mindre grupper som hjälper oss att få bra struktur på jobbet samtidigt som vi fångar upp värdefulla idéer. Även om vi växer vill vi vara fortsatt flexibla och snabbrörliga, våra kunder ska känna att det händer saker när man anlitar oss.

Samverkar för kompetens
Jobbet har gett resultat. För fem år sedan hade Sandstedt El en omsättning på 45 miljoner och 42 medarbetare med målbilden att växa till en omsättning på 50-70 miljoner. Nu noterar man en omsättning på 63 miljoner med ökat resultat och 50 medarbetare. Inför den kommande femårsplanen är målet satt till 100 miljoner i omsättning. För Sandstedt El, som för många andra, är kompetensbristen det största hindret för tillväxt.

– Vi vill vara tydliga med att vi kan erbjuda världens bästa yrke med stor bredd och många utvecklingsmöjligheter – och att vi är en bra arbetsgivare. För oss är det självklart att samarbeta med Nässjö kommun, Nässjö Näringsliv AB och yrkesutbildningarna för att stärka kompetensförsörjningen inom vår bransch. Det är bra för oss, det är bra för kunderna och det är bra för Nässjö. Det är vinn-vinn för alla!