Stora energibesparingar möjliga, menar Caverion

Sedan YIT blev Caverion har man lyckats skapa en helhet kring energilösningar – och starkare kunderbjudanden.

20150408_caverion

YIT var i grunden ett byggbolag – Finlands största – medan man i Sverige enbart hade verksamhet inom installationsdelen, bland annat rör, el och ventilation. För snart två år sedan delades koncernen upp i två fristående bolag, och installationsverksamheten blev Caverion. I samband med bildandet av det nya bolaget skapades en starkare enhetlighet.
– Vi har fått en ny ledning inom Caverion med fullt fokus enbart på våra huvudområden och det känns positivt, säger Mikael Ronder, distriktschef Caverion.

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Med ett helhetsgrepp över energilösningen på ett företag, menar Ronder, så skapar man större fördelar än om el, ventilation och rör sköts av separata aktörer.
– Det har varit en resa för oss. Innan var vi organiserade i olika discipliner. Verksamheten i Sverige har en historia utifrån tre stora förvärv inom rör, el, och ventilation. Nu har vi fått ihop allting i ett bolag och är organiserade så att vi jobbar utifrån helhetsperspektivet. Vi har ett tydligt tjänsteutbud som skapar klara mervärden för kunden. De fastighetstekniska systemen hänger de facto ihop, blir alltmer avancerade och får ett ökat teknikinnehåll. Det är viktigt att systemen kommunicerar med varandra så att man inte får motverkande system, för då har kunden helt fel energiförbrukning. Varje sparad kilowatt är en direkt förbättring på sista raden i ett företags resultaträkning, säger Mikael Ronder.

Caverion erbjuder en nulägesanalys för fastighetsägare och industriföretag, utförd av en energiingenjör. Där ser man över alternativa energilösningar och lämnar en rapport på vilken potential som finns, samt vad det kostar att åstadkomma förändringarna – och hur lång återbetalningstid, ”payoff”, man har.
– I de fall där kunden inte har någon budget för en sådan investering har vi börjat erbjuda att skriva ett avtal där vi står för investeringen och att vi tar en del av energibesparingen som återbetalning på den investering vi gör. Då går kunden in i sammanhanget utan att behöva satsa en krona och utan ekonomisk risk. Han får en uppgradering av sin anläggning, och får del av procenten på energibesparingen från dag ett, säger Mikael Ronder.

På så sätt ligger det både i leverantörens och kundens intresse att största möjliga energibesparing åstadkoms, eftersom båda direkt gynnas av en sådan åtgärd. Win-win, menar Ronder. Och riktigt stora besparingar går att göra.
– En armatur från 70-80-talet som byts ut kan spara 90-95 procent av energin, avslutar Mikael Ronder.