Landsbygdsutveckling på agendan i Lövhult

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd och Nässjö kommun bjuder in till en temakväll i Lövhults friluftsområde.

Bland annat lyfts frågan ”Hur kan skogen vara mer attraktiv och bidra till landsbygdsutveckling?”. Julia Carlsson, doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inspirerar oss och berättar om sin forskning. Julia har rötterna i Astrid Lindgrens hembygd och belyser frågeställningar som är viktiga för området.

Datum: Onsdag 15 april
Tid: Kl. 18.30-21.00
Plats: Lövhults friluftsområde
Anmälan: christina@alhembygd.se