The Railway Town drog mängder

Inspirationen flödade när delar av järnvägssektorn träffades inom projektet The Railway Town.

Under tisdagen 30 oktober samlades ett 70-tal personer och speciellt inbjudna aktörer med koppling till järnvägssektorn kring ett inspirations- och informationsmöte för projektet The Railway Town i Nässjö.
Flera tunga namn fanns med bland deltagarna – däribland SJ:s ordförande Jan Sundling och Landshövding Minoo Akhtarzand.

Inspiration, information och idéutbyte präglade programmet. Blott den numerära styrkan i Nässjös järnvägskompetens torde vara inspirerande – ett 30-tal företag och 600 personer är aktiva i branschen i kommunen. Detta är språngbrädan för Railway Town, en titel som Nässjö numera har ensamrätt på i Europa.

Inspirerande kan man utan överdrift också kalla den nyhet som Joakim Stenqvist, vd på Svensk Järnvägsteknik, levererade: tack vare ett klustersamarbete med andra Nässjöföretag har man lyckats ta hem ett jobb värt 150 miljoner kronor, när växlar och spår ska bytas på sträckan mellan Alvesta och Älmhult.

Idéerna sprutade under kvällen – inte minst vid den paneldebatt som modererades av Bearing Consultings Christer Asplund, en gigant på området place marketing. Panelen bestod av Jan Sundling (ordförande SJ), Torgny Jonsson (personalchef Infranord), Lennart Andersson (chef Trafikverket Syd), Göran Lindell (riksdagens trafikutskott) och Anders Olofsson (Tågoperatörerna). Behovet av utbildning och kompetens i branschen dök upp vid ett antal tillfällen. Det hölls en diskussion kring hur man ska göra järnvägsbranschen attraktiv för ungdomar – eller som Lennart Andersson uttryckte det: ”alla kan inte bli webbdesigners eller tv-kockar.” Herr Stenqvist lanserade även idén om en Skandinavisk Infrastrukturskola i Nässjö, vilket ytterligare satte fart på diskussionerna. Ska Högskolan vara inblandad? Kan det drivas i direkt anslutning till branschen? Frågorna var många och drog säkert igång en del kugghjul bland deltagarna.

Under förmiddagen hade arrangör Holger Jonasson, Marknadsdirektör på Nässjö Näringsliv AB, även ordnat med en specialrunda för några av de långväga gästerna från Stockholm och Skåne, innan evenemanget körde igång på riktigt under eftermiddagen. Med nedslag på Brinellgymnasiet, Höglandsterminalen och Svensk Tågkraft fick gästerna information om såväl Järnvägsskolan som Svensk Tågkrafts verksamhet. Dessutom fick de se det stora industriområde precis invid stambanan som blir tillgängligt om ett par år.

Under arrangemanget presenterades också en idé- och en referensgrupp som knyts till projektet The Railway Town. Avsikten är att idéer som växer fram under projektets gång skall kunna ventileras i dessa forum. De som ingår i gruppen är i vissa fall både konkurrenter och kollegor. Alla har tillgång till rika nätverk och kontakter som bör komma projektet till del. Kommunledningen markerar också sitt intresse genom att Kommundirektör Jan Sundman ingår i referensgruppen.

 


Se bilder från evenemanget

[nggallery id=52]