Toyotaprinciper ger lärande ledarskap

Joakim Bjurström på Leanab tar Toyotaprinciper till Sverige – har översatt storsäljande ledarskapsbok.

Lärande ledarskap

Utan ett lärande ledarskap kommer vi aldrig ur vår omedelbara trygghetszon. Vi står och stampar på ett och samma ställe. Det menar Joakim Bjurström på Leanab.
– Vi måste ibland göra saker som är lite obekväma för att lära oss något nytt, säger han.

Joakim Bjurström vet vad han pratar om. Han har själv översatt boken Toyota Kata – lärande ledarskap varje dag, skriven av amerikanska Leangurun Mike Rother. Boken är en veritabel guldgruva för den som önskar utveckla sitt ledarskap.
– En ”Kata” är ett inövat beteende – de som har hållit på med kampsport vet vad det är. I den här boken betonas förbättrings-Kata och coaching-Kata. Det finns en väldig sprängkraft i detta när det är tätt knutet till företagets strategiska plan. Allt vi gör ska vara i enlighet med den strategiska plan som vi har valt, säger han.

Leanab hjälper organisationer att tillämpa Toyotaprinciperna i vardagen. Det många gånger missförstådda begreppet Lean är inte svaret på alla frågor, påpekar Joakim Bjurström, men genom att ifrågasätta sina processer kan företagen naturligt hitta svar. Samtidigt får man inte vara besatt av jakten på avvikelser.
– Ibland behöver man kanske säga att avvikelsen må vara viktig, men för att uppnå vårt mål är det inte det vi jobbar med just nu. Det gäller att ha ett målstyrt förbättringsarbete, säger Joakim Bjurström.

En del av attraktionskraften hos den japanska modellen är att den tar vara på den enskilde anställdes idéer och kompetens. Ledarskap är inte att delegera uppgifter utan att stimulera medarbetare till en känsla av meningsfull delaktighet i helheten. Ett lärande ledarskap medför därför en lärande organisation.
– Lär vi oss nya saker varje dag så skapar vi oss en organisation som alltid agerar på det som händer runtomkring. Det blir en rätt häftig cocktail på det, avslutar Joakim Bjurström.


Leanab bidrar med kompetens till Logistic Park Nässjö, en satsning där ett hundratal företag samverkar och utbyter erfarenheter inom logistikrelaterade frågor. Toyota Kata – Lärande ledarskap varje dag, finns tillgänglig via leanab.se och hos vanliga bokhandlare på webben.