Jysk satsar stort i Nässjö

Jysk bygger till med nytt höglager med 75 000 pallplatser för svenska och finska marknaderna.

Jysks centrallager i Nässjö

Jysk bygger ut med 75 000 pallplatser i ett höglager, en investering som blir en av Skandinaviens största under det kommande året. Redan idag är anläggningen i Nässjö en av logistiksveriges mest imponerande, med 90 000 pallplatser och automatiserade höglager. Från Nässjölagret når man samtliga butiker i Sverige och Finland. Även all e-handel i dessa länder sköts från Nässjö.
– Härifrån har vi absolut bästa möjliga läge för distribution i Sverige och Finland. När det blev aktuellt att utöka vår kapacitet var det helt naturligt att fortsätta bygga på det vinnande konceptet i Nässjö, säger Annika Löfgren, logistikchef Jysk.

Inom Logistic Park Nässjö verkar ett 100-tal logistikintensiva företag, däribland Jysk. Ett flertal kontors-, industri-, och logistikfastigheter byggs för närvarande i Nässjö, vilket kommer att leda till ett stort antal nya arbetstillfällen. Jysks investering står naturligtvis ut som den mest omfattande.
– Detta är betydelsefullt för hela Nässjö och inte minst för den tydliga logistik- och e-handelstrend vi ser växa fram i kommunen. Det blir tydliga synergieffekter mellan företagen inom Logistic Park Nässjö, där ökade volymer leder till ökad konkurrenskraft. Här är Jysk en mycket viktig del, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.

Jysk har redan anställt 6 personer i denna tillväxtfas och man tror att det på några års sikt kan bli 20 nya jobb. Flera av de nya tjänsterna blir högkvalificerade i och med det nya högteknologiska automatlagret. Eftersom e-handeln i Finland utvecklar sig väldigt väl, finns en god chans till ytterligare behov av ökad arbetskraft om trenden fortsätter.