Underlätta svenskinlärning på arbetsplatsen

Behöver din arbetsplats stöd i hur man kan underlätta för nya medarbetare som lär sig svenska?

Hos YA, Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar, finns ett nytt språkstöd som vänder sig till dig som arbetar med språkutvecklande arbetsplatser.

>>Läs mer om integration i Nässjö kommun