Unik möjlighet till rådgivning för utveckling

På onsdag 19 september anordnar RISE – Research institute of Sweden – en informations- och rådgivningsträff med experter och forskare. Syftet är att hjälpa små och medelstora tillverkningsföretag att utveckla nya produkter och processer som bidrar till stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

Under 2012 provar RISE, ett nätverk av landets industri- forskningsinstitut, ett nytt utvecklingsstöd som endast erbjuds företag i Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län. Denna träff är en del av detta.

Träffen innehåller föreläsningar om innovativa material i framtidens produkter och lyckade exempel på samarbete mellan industri och institut. Under dagen finns också möjlighet att delta i en så kallad matchmaking där du får träffa experter och forskare från olika institut och teknikområden.

Vill du delta i en matchmaking anmäler du vilken typ av rådgivning och hjälp ditt företag behöver. RISE ansvarar därefter för att respektive företag får träffa just den expert som matchar deras behov. Målet är att varje företag ska få just den professionella hjälp de behöver för att komma vidare i sin utvecklingsprocess. Det stöd företagen erbjuds kan i vissa fall även omfatta ekonomisk hjälp för att vidareutveckla en idé, produkt eller tjänst.

Träffen i Jönköpings län arrangeras i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län, Swerea SWECAST och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Onsdagen den 19 september, kl. 09.30–15.00 på Jönköping Hotell & Konferens.
Karta

Matchmaking – såhär går det till
• I denna blankett beskriver du vad du vill göra och vilken typ av hjälp ditt företag är i behov av. Fokus ska riktas mot teknisk utveckling och innovation – inte mot vardagliga problem.

• Blanketten skickar du till Conny Gustafsson på Swerea SWECAST, via e-post conny.gustavsson@swerea.se, senast den 31 augusti.

Information och anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan krävs oavsett om du deltar vid matchmaking eller inte. Du anmäler dig till conny.gustavsson@swerea.se, senast den 15 augusti. 
Eventuella förhinder ska anmälas senast 14 september, annars utgår en avgift på 350 kronor.