Utvidgat växa-stöd gör det enklare för enmansföretag att anställa

Växa-stödet som infördes förra året och som omfattade enskilda näringsidkare, har nu utökats att även innefatta handelsbolag och aktiebolag.

Utvidgat växa-stöd gör det enklare för enmansföretag att anställa

Vid årsskiftet 2017 infördes växa-stödet, en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna som enmansföretag kan få när de anställer sin första medarbetare. 1 januari 2018 började det nya utvidgade växa-stödet att gälla, vilket innebär att även handelsbolag och aktiebolag har rätt till stödet. Det här sänker tröskeln för enmansföretag att anställa sin första medarbetare och gör att det blir lättare för mindre företag att växa och utöka sin verksamhet.

Stödet i praktiken

Ett enmansföretag som anställer en person och får växa-stöd ska bara betala 10,21 procent(ålderspensionsavgiften) i stället för 31,42 procent av ersättningen i arbetsgivaravgift, för den första anställde under högst 12 månader och för ersättning upp till 25 000 kronor i månaden. Det innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor.

Krav för att få ta del av stödet

• Anställningen ska pågå i minst tre månader.
• Arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka.
• Nedsättningen gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. Vid högre löner gäller stödet på de första 25 000 kronor.
• Detta är en tillfällig lagstiftning för åren 2018-2021, men även anställningar som påbörjades mellan 1 april och 31 december 2017 är berättigade till nedsättningen. (Om den anställda är delägare, företagsledare eller närstående till en sådan person har företaget inte rätt till växa-stödet)

>> På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om stödet och vilka krav som gäller