Per Olof Westlin vinner pris för Sveriges bästa styrelsearbete

Kanonadens ordförande Per Olof Westlin och Getinges ordförande Carl Bennet fick ta emot det prestigefyllda styrelsepriset Guldklubban. 
Per Olof Westlin och Carl Bennet
Per Olof Westlin och Carl Bennet vid ceremonin i Stockholm.

Förra veckan korades årets vinnare av Guldklubban. Det här året fick Kanonadens ordförande Per Olof Westlin, i klassen onoterade bolag, och Getinges ordförande, i klassen noterade bolag, ta emot det prestigefyllda priset vid en ceremoni i Stockholm.
– Det känns hedervärt och spännande. Jag har inte riktigt hunnit smälta det, sade Per Olof Westlin i en artikel av Di Weekend.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademin. Tanken med Guldklubban är att lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Rollen som ordförande blir allt mer betydelsefull i bolag oberoende storlek och ägare. Därför delas Guldklubban ut i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag.
– Carl Bennet och Per Olof Westlin är mycket goda föredömen i svenskt näringsliv. Genom ordförandeskapet visar de hur ett gott, positivt ledarskap kan kombineras med bra affärssinne. Styrelsearbetet och relationen till ägare och företagsledning skapar framgång för hela bolaget säger, Svante Forsberg, senior partner på Deloitte.

Juryns motivering för Per Olof Westlin:

Kanonaden är ett småländskt anläggningsbolag, specialiserat på entreprenader i samband med energiinvesteringar i främst vindkraftverk, högspänningsnät och kraftvärmeverk. Från en försäljning 2008 på 60-70 miljoner kronor omsätter bolaget idag över en halv miljard kronor med god lönsamhet.

Per Olof Westlin har personligen en stor del i denna utveckling. Sedan han tillträdde som ordförande 2008 har han starkt bidragit till att lösa bolagets dåvarande likviditetskris, byggt upp en professionell ekonomistyrning och tillsatt ny VD. Han har bringat ordning och reda i styrelsearbetet och skapat en effektiv struktur med väl förberedda möten med rätt frågor i fokus, noggrann dokumentation och strikt uppföljning av fattade beslut. Genom sitt affärssinne och en god känsla för entreprenörskap bidrar Per Olof också aktivt i avgörande affärsfrågor.

Per Olof Westlins ordförandeskap illustrerar vad en extern ordförande kan betyda i ett starkt entreprenörsdrivet bolag för att skapa en struktur och ordning som möjliggör snabb och lönsam tillväxt under kontrollerade former.