Workshop med plats för påverkan

Under en lyckad workshop i maj fick företag från tillverkningsindustrin chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö. Företagen fick träffa olika utbildningsaktörer i trakten och komma med ny innovationskraft.

Under det senaste decenniet har satsningar på de tillverkande och producerande företagen ökat. Nässjö Näringsliv AB såg därför ett behov av att kartlägga nuläget i rekryterings- och utbildningsbehovet inom branschen. Den 26 maj anordnade de en workshop för de tillverkande företagen. Företag från bland annat trä, metall och plastindustrin samlades tillsammans med utbildningsaktörerna Arbetsförmedlingen, Nässjö Akademin och Teknikcollege, samt bemanningsföretag.

Workshopen gick ut på att deltagarna delades in i smågrupper och fick skapa bikupor för ett kreativt och innovativt tänkande för rätt matchning av kompetens, behovet i nuläget och i framtiden. Grupperna fick gå runt bland fem öar med fem kort som de fick notera sina förslag och idéer på utifrån ställda frågeställningar vid varje ö.

Innan företagarna delades in i smågrupper fick de information om befintliga utbildningar och rekryteringsmöjligheter. Först ut var Nässjö Akademins biträdande rektorn Martin Sievers. Han informerade om befintliga utbildningar som varit framgångsrika för både studenter med goda arbetsmöjligheter och näringslivet som rekryterat ambitiösa medarbetare. Han tog även upp deras utbildningar Inköpslogistik och Lean Förbättringsledare som de är ensamma om i hela landet och om deras nya utbildningar som de hoppas få igång hösten 2015, såsom verktygsmakare och produktionstekniker.

Därefter presenterade Brinellgymnasiet rektor Ove Tunhav om de gymnasiala utbildningarna. Bland annat om Teknikcollege med fokus på hantverk och tekniska kompetenser som även är högskoleförberedande. Både Martin och Ove poängterade näringslivets insats och engagemang i såväl ledningsgrupper/programråd som att ta emot praktikanter/APU/LIA-studenter.

Eftermiddagen fylldes med många goda diskussioner, förslag och idéer på hur Nässjö kan säkra upp den framtida kompetensförsörjningen inom tillverkningsindustrin. Företagarna delade med sig av sin kunskap på ett mycket frikostigt sätt. Lapparna var minst sagt inte vita när de lämnades in.