Kontakt


Peter Johansson
Affärsutvecklare

Telefon: 0380-47 473
E-post: peter.johansson@nnab.se
Arbetsområden: Strategisk rådgivning, inklusive affärsplan och strategiutveckling för försäljning. Rådgör med nya företag om etableringsfrågor, företagsformer och strukturer, utarbetar varumärkesstrategier. Kontaktperson för Forserumsnätverket och Kontakt Nässjö. Affärscoach, Science Park. Affärsutvecklare för entreprenörskap & nyföretagande där bland annat Företagsinkubatorn ingår.

 


Erik Nygårds
Affärsutvecklare

Telefon: 0380-47 477
E-post: erik.nygards@nnab.se
Arbetsområden: Kompetensförsörjningsfrågor vilket innebär ett stöd till kommunens olika arbetsgivare att bli bättre på att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem. Arbetet syftar till att utveckla samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen. Ett särskilt fokus är riktat mot nyanländas möjligheter att komma ut i arbetslivet för att långsiktigt stärka deras möjligheter att få jobb.

 


Marcus Wårdmark
Handelsplatsutvecklare

Telefon: 0380-47 474
E-post: marcus.wardmark@nnab.se
Arbetsområden: Driver projektet Handelsplatsutveckling.

 


Hans-Inge Almgren
Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter och projektledare för Framtidens Järnväg

Telefon: 0380-47 480
E-post: hans-inge.almgren@nordicinfracenter.se
Arbetsområden: Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter samt projektledare för projektet Framtidens Järnväg. Dessa verksamheter har ett fokus på utvecklingsfrågor inom den järnvägsrelaterade sektorn.

 


Tony Cimen
Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter och projektresurs för Framtidens Järnväg

Telefon: 0380-47 481
E-post: tony.cimen@nordicinfracenter.se
Arbetsområden: Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter samt projektresurs för projektet Framtidens Järnväg. Dessa verksamheter har ett fokus på utvecklingsfrågor inom den järnvägsrelaterade sektorn.

 


Nicole Erkensten
Marknadskoordinator

Telefon: 0380-47 475
E-post: nicole.erkensten@nnab.se
Arbetsområden: Marknadsföring/PR, webbmaster, skribent webb.

 Claes Johansson
Vd

Telefon: 0380-47 471
E-post: claes.johansson@nnab.se
Arbetsområden: Företagsutveckling, etableringsservice med OneDoor-metoden, mark och lediga lokaler.

 

Adress

 

Besöksadress

Karlagatan 3, 571 31 Nässjö

Postadress

Nässjö Näringsliv AB
571 80 Nässjö

Fakturaadress

Fakturaadress och uppgifter för fakturan till Nässjö Näringsliv AB hittar du här >>