13 tjänster för ett bättre företagsklimat

På nnab.se kan företagare nu få en överblick över vilka tjänster som Nässjö Näringsliv tillhandahåller – från marknadsföring till innovation.

20170112_tjanster

Nu finns en förteckning över Nässjö Näringsliv AB:s tjänster på nnab.se. Förteckningen syftar till att ge företagare en överblick över vilka områden där det finns service att räkna med.
– Vi har ett otroligt brett spektrum av tjänster, och många delar överlappar varandra. Vi har dock specificerat 13 distinkta områden för att tydliggöra för våra intressenter och andra vad det är vi erbjuder, säger Nässjö Näringsliv AB:s vd Claes Johansson.

Affärsplan, lokaler & fastigheter och styrelseutveckling är några exempel på tjänster där Nässjö Näringsliv AB arbetar för att tillgodose företagens behov. Nässjö Näringsliv AB:s vision är att skapa ett fantastiskt näringslivsklimat i kommunen, något som endast kan göras i samverkan med engagerade företag.
– Vi har idag cirka 360 intressentföretag som väljer att aktivt dela vår vision. Det är vi tacksamma och glada över. Vi verkar ständigt för att näringslivet ska blomstra i kommunen, alltid enligt devisen ”snabb, smidig service och goda råd i förtroende”. Vi ser fram emot att träffa dig och se på dina behov och förutsättningar. Vi kommer gärna ut och besöker dig enskilt eller med kommunledningen, säger Claes Johansson som en hälsning till företagen.

För att se Nässjö Näringslivs tjänster, gå till startsidan och klicka på fliken ”Våra Tjänster”.