21 anställs när Bixia öppnar kontor i Nässjö

Nu är det klart att elhandelsbolaget Bixia bygger upp sitt nya försäljningscenter på Stortorget 1 i Nässjö – 21 personer anställs.
Här, på Stortorget, etablerar Bixia säljkontor och anställer 21 personer.
Här, på Stortorget, etablerar Bixia säljkontor och anställer 21 personer.

Under våren har Bixia planerat för sin nya satsning att bygga upp ett försäljningscenter i Nässjö. Till slut föll valet på en kontorsyta på drygt 500 kvadratmeter på Storgatan 1, som ska bli arbetsplats för de 21 nya medarbetarna.
– Nu när vi etablerar ett helt nytt, unikt försäljningscenter ställer det också krav på lokalerna. Här på Stortorget 1 kommer vi att kunna erbjuda den speciella arbetsmiljö som krävs, säger Mikael Hansevi, vd på Bixia.

Samtidigt som lokalerna inreds pågår rekryteringsprocessen de personer som ska sälja el från förnybar elproduktion för Bixia. Arbetsmiljön spelar en viktig roll för ett effektivt försäljningsarbete.
– Vi jobbar utifrån de tre kärnvärdena ansvarstagande, innovativa och tillsammans. Det kommer självklart även att spegla vårt nya försäljningscenter där vi kommer att jobba aktivitetsbaserat utifrån samverkan mellan människan, tekniken och arbetsmiljön. Vi söker nu efter medarbetare som delar vårt synsätt och som brinner för att sälja förnybar el, säger Mikael Hansevi.

Mikael Hansevi, vd Bixia
Mikael Hansevi, vd Bixia

Att sälja förnybar el ställer krav
El är ingen lätt produkt att sälja med stor priskonkurrens och många elhandlare på marknaden. De flesta elkonsumenter tar kanske också el lite för givet, tror Hansevi.
– Det är fortfarande en utmaning att förklara vad ett elhandelsavtal är, som man kort kan jämföra med fast eller rörlig bankränta. En annan utmaning är att prata om närproducerad, förnybar el och att hushålla med sin elanvändning. Något som är både självklart och enkelt men som inte alltid är så lätt att förklara och ställer stora krav på
det nya försäljningscentret, säger Mikael Hansevi.

Bixias satsning bidrar till Nässjös tillväxtmål
Nässjö Näringsliv AB arbetar med målet att vara med och skapa 100 arbetstillfällen årligen i kommunen. Bixias satsning innebär ett ordentligt kliv i rätt riktning.
– Det är otroligt roligt att Bixia gör denna satsning i Nässjö. Det bekräftar att vi är en attraktiv etableringsort för företag inom flera olika branscher, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.