35 procent av tillfrågade Nässjöföretag behöver nyanställa

Nässjö Näringslivs analys av kompetensbehovet i Nässjö kommun är nu färdigställt. Undersökningen visar att företagen kommer att anställa närmare 460 personer inom en 12-månaders period.
Här på lagret hos Sherwin-Williams är man på gång att utöka personalen, det meddelar Thomas Kroon som står i mitten på bilden. På bild syns även Erik Nygårds och Claes Johansson från Nässjö Näringsliv.

Vartannat år undersöker vi på Nässjö Näringsliv kompetensbehovet i Nässjö kommun. I årets undersökning valde 365 företag att svara på frågor om sitt personalbehov, hur man arbetar med kompetensutveckling och hur man ser på att samarbeta med skolor. Av de tillfrågade svarade 129 företag att de behöver anställa sammanlagt 460 personer inom i stort sett alla branscher.

– Vi kan konstatera att rekryteringsbehovet hos våra befintliga företag är något lägre än under 2017, som då svarade att man kommer att anställa 700 personer. Men det är fortfarande en fantastisk siffra att 460 människor kommer att få jobb under en 12-månaders period, säger Erik Nygårds, affärsutvecklare på Nässjö Näringsliv.

– Bland de 460 jobben har vi inte räknat med de satsningar eller nyetableringar som sker just nu inom produktion och handel, tillägger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv. Flera fabriker är på väg att flytta till Nässjö och likaså är butiker och restauranger, som Biltema, Dollarstore, Ur & Penn och Bastard Burgers, fortsätter Claes.

Ett av företagen som deltog i undersökningen och som ska anställa personal är Sherwin-Williams.

– Eftersom vi flyttar en produktionsenhet från Tyskland till Sverige behöver vi utöka personalen med tre personer på centrallagret i Nässjö, säger Thomas Kroon, fabrikschef för enheten i Bellö och lagerchef i Nässjö.

Att anställa nyanlända är fortfarande en oprövad resurs för många

Frågan ställdes också till företagen om man har erfarenhet av att anställa eller ta emot nyanlända som praktikanter. Av 365 företag har 27 procent erfarenhet av att anställa nyanlända och 16 procent har erfarenhet av att ta emot nyanlända som praktikanter. 56 procent har ingen erfarenhet av att varken anställa eller erbjuda praktikplats till en nyanländ.

– För mer än hälften av företagen är detta fortfarande en oprövad resurs trots att det är just i den här gruppen som arbetskraften finns idag. I höst kommer vi att fortsätta arbeta med att hitta vägar för att matcha människor från andra länder ut på den svenska arbetsmarknaden. Vi har jobbat ganska länge med dem här frågorna och har samlat på oss en hel del erfarenheter som vi kommer att bygga vidare på, säger Erik Nygårds. 

Engagemanget för att samverka med skolor ökar

I undersökningen framgår också att en stor del av företagen vill ta emot elever och studenter från gymnasiet och högskolan, såväl som att delta i programråd vid utbildningar.

– Jämfört med 2017 vill fler företag engagera sig och företagen rankar också vikten av att engagera sig högre. På en sexgradig skala valde 201 företag det högsta värdet, alltså att det är ”mycket viktigt” att samverka mellan skola och näringsliv, säger Erik Nygårds.

Nästa steg är att presentera analysen för skolledningarna i kommunen.

– Förhoppningsvis kan vi hjälpa skolorna med att komma i kontakt med de företag som vill ta emot studiebesök eller praktikanter. Syftet med undersökningen är att säkra företagens framtida kompetensbehov och att matcha företagens behov med skolans utbildningar, avslutar Erik Nygårds.