80-talistnätverk bygger för framtiden

Varför väljer man att starta ett nätverk endast för 80-talister? Vi frågar Christoffer Sillén och Andreas Hagejärd, revisorer på PwC och födda på 80-talet.

Christoffer Sillén och Andreas Hagejärd

Det är den första generationen som växte upp med reklam-tv och den sista med rysskräck. Men det är inte för att diskutera gamla minnen av VHS och Tetris som 80-talistnätverket samlas – it’s strictly business.
– Vi tror att relationer skapar affärer, det är en del av tanken – att skapa affärsmässiga relationer, säger Christoffer Sillén.

Från PwC:s sida är det dock inte ett ”säljnätverk”. Det vill säga, 80-talistnätverket är inte en megafon för PwC:s tjänster eller till för endast deras kunder. Alla personer som känner att de har en ambition inom näringslivet och råkar vara födda på 80-talet är välkomna. Nätverket vänder sig till dem som är yrkesverksamma i Nässjö och Eksjö.
– Vi känner att det är 80-talisterna som är på gång så att säga. Vi kanske inte har de högsta positionerna idag, men om fem år börjar det trilla in folk på företagsledarpositioner, säger Andreas Hagejärd.

Med andra ord är nätverket en språngbräda för dem som har ambitionen att ha en ledande befattning om några år. Men framför allt är det ett sätt att helt enkelt knyta affärskontakter.
– Vetskapen om vilka företag som finns i regionen och vad de gör är ofta ganska bristfällig, vilket innebär att man kanske letar efter leverantörer i Stockholm när det finns en leverantör här i Nässjö-Eksjötrakten. Nätverket är ett bra sätt att få kunskap om andra företag i området. När man sedan behöver en leverantör är man mer benägen att ringa någon man känner än någon man inte känner, säger Andreas Hagejärd.

De båda PwC:arna betonar att nätverket är öppet för alla och att de inte själva ska bestämma innehållet på alla träffar.
– Det finns möjlighet att påverka nätverket. Det är visserligen vi som har dragit igång det men känner man att man vill presentera sitt företag så finns absolut den möjligheten, säger Christoffer Sillén.

Nästa träff äger rum 18 juni, denna gång hos JSC it-partner.
– Jonas Netterström kommer att tala om verksamhetsstyrning. Han har varit på en hel del ledande befattningar tidigare: Stiga, Inwido, Gunnebo, och driver numera Nerones Management AB. Vi tror att detta ämne tilltalar många, inte bara dem som leder sin verksamhet, avslutar Christoffer Sillén.

För mer information och anmälan, besök PwC:s Kalendarium.