Ahlsell tror på Nässjö och fortsätter att växa

Sedan Ahlsell slog upp portarna till sin nybyggda butik i Nässjö hösten 2015 har intresset bland de lokala företagarna varit stort. Nu bygger man om butiken och skapar förutsättningar för nya anställningar.
Stefan Sandberg, regionchef Ahlsell.
Stefan Sandberg, regionchef Ahlsell.

Ahlsell har på flera sätt befäst sin tilltro till företagandet i Nässjö. Inte minst genom förvärvet av det lokala företaget Värmematerial i december förra året. Genom förvärvet stärkte Ahlsell sin position inom värme och sanitet och har under de senaste månaderna arbetat med att integrera Värmematerials produkter och medarbetare i sin verksamhet.
– Nu har vi sett över vårt sortiment och breddat det med ytterligare produkter i syfte att tillgodose marknadens behov på bästa möjliga sätt, säger Stefan Sandberg, regionchef på Ahlsell.

Intresset för Ahlsell och den fortsatta försäljningsökningen innebär att man nu kommer att bygga om den 1 200 kvadratmeter stora fullsortimentsbutiken nära Sörängsrondellen. Tanken är att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och även anställa fler medarbetare.
– Det är glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta vår satsning i Nässjö och därigenom hjälpa det lokala näringslivet med ett brett utbud av produkter och tjänster som gör det enklare att vara proffs, avslutar Stefan Sandberg.