Anders Wall: ”Nässjö är en centralort”

Vid ett affärsmöte som Nässjö Näringsliv hade med finansmannen Anders Wall i Stockholm nyligen följde vi upp med en aktuell intervju. Wall, som numera är börsens äldste ordförande, är i god form.

20150212_Wall

Anders Wall var en gång börsens yngste VD. Nu är han vid 83 års ålder börsens äldste styrelseordförande. Vid ett affärsmöte nyligen i Stockholm passade Nässjö Näringslivs Holger Jonasson på att känna Anders Wall på pulsen. Det blev en trivsam pratstund. Vi får inledningsvis veta att sonen Johan kommer starkt in i företaget. Wall passar på att gratulera sin vän Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, ger glimtar om det tempo han arbetar i och hälsar varmt till Nässjö.