ATA-gruppen har byggt såglinje i världsklass i Sandsjöfors

Tillgången på yrkesskicklig personal och bra råvara har varit avgörande för den investering motsvarande 150 miljoner som ATA-gruppen har genomfört i Sandsjöfors. ”Detta är en av de större satsningarna som har gjorts på sågverk i södra Sverige under de senaste åren,” säger Claes Svensson, VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik.
ATA-gruppen bygger såglinje i världsklass i Sandsjöfors
ATA-gruppen Claes Svensson
Claes Svensson på sågverket i Sandsjöfors.

 

Tidigare i november invigdes ATA-gruppens nya såglinje i Sandsjöfors. ATA Timber R-vik är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning med en förväntad årlig produktion på 100 000 kubikmeter sågade trävaror.

– Satsningen går helt i linje med ATA-gruppens strategi som ser tydliga synergieffekter för koncernens olika verksamhetsgrenar. Det geografiska läget är förstklassigt och då massafabriken Waggeryd Cell, i närliggande Vaggeryd, utvecklas och växlar upp produktionen behövs ökad råvarutillförsel, säger Claes Svensson, VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik.

Såglinje för kubb

Råvaran kommer utgöras av 2,5 meter klenkubb. Klenkubben dimensionssorteras i en nybyggd timmersortering. Såglinjen som också är nybyggd består av en timmerinmatning, en barkmaskin, en sågmaskin och avslutningsvis råsortering med paketläggare. Efter paketläggning torkas virket för att därefter justeras och förädlas i hyvleriet.

– Under året kommer anläggningen att kompletteras med en ny fastbränslepanna och utökad torkkapacitet. Totalt omfattar investeringen cirka 150 miljoner kronor, säger Claes Svensson.

Samarbetar med lokala företag

I linje med ATA-gruppens inriktning att prioritera samarbete med lokala företag har ett antal företag i området anlitas, såsom Axel Anderssons bygg, Bodafors VVS, Höglandets energiautomatik, Rapps smide, Sydsvenska elanläggningar, Melab, Gustavssons gräv, Brentels smide, Isakssons kranbilar, Holst grus och Sandahls entreprenad.

– Investeringen i Sandsjöfors är en av de större satsningarna som har gjorts på sågverk i södra Sverige under de senaste åren och sågverkets upptagningsområde har en stor tillgång på kvalitetsråvara, vilket passar väl in med ATA-gruppens råvarustrategi som går ut på att till så stor del som möjligt köpa timmer lokalt, avslutar Claes Svensson.

– Vi ser det här som en oerhört viktig etablering och investering till Nässjö kommun både avseende jobb och den tillväxt satsningen kommer att driva, säger Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv AB.