Axeheims stiftelse ska stärka lokala krafter

Företagare kommer att kunna söka stöd för utbildning i Karin och Lars Axeheims stiftelse.
Lars och Karin Axeheim har grundat en stiftelse för utveckling av Nässjö. I bakgrunden kommundirektör Karl-Gustav Bartoll, kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson, samt Nässjö Näringsliv AB:s vd Claes Johansson.
Lars och Karin Axeheim har grundat en stiftelse för utveckling av Nässjö. I bakgrunden kommundirektör Karl-Gustav Bartoll, kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson, samt Nässjö Näringsliv AB:s vd Claes Johansson.

I december inrättade Karin och Lars Axeheim en stiftelse till gagn för lokala krafter i Nässjö kommun. Stiftelse är allmännyttig och skall uppmuntra utbildning av alla slag, men även forskning och företagsutveckling.
– Jag och min familj har levt och verkat i kommunen sedan 1952. Under 65 år har vi tagit del av Nässjö kommuns utbud och möjligheter och efter så många goda år känns det naturligt att visa uppskattning och ge något tillbaka. Genom stiftelsen vill vi stimulera dagens och morgondagens kommuninvånare att med all sin kraft och kreativitet utveckla det dagliga livet i Nässjö kommun och gemensamt göra denna till en ännu bättre plats att verka på, säger Lars Axeheim.

Stiftelsen vill främja goda krafter inom tre huvudområden: utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning. Stiftelsens ambition är att premiera både stora och till synes små insatser. Stipendier kan komma företagare till del inom utbildning, så att företagaren kan förkovra sig inom ett område som är viktigt för företagets utveckling.
– Det finns jättemånga duktiga människor som sätter igång företag. Alla små företag är embryon till något som kan bli stort. De behöver också uppmuntras, säger Lars Axeheim. – Utbildningsstipendier inom till exempel ekonomi, marknadsföring eller utveckling av ledarskap kan ge goda effekter i form av tillväxt för företagare. Tillkomsten av denna stiftelse är väldigt positiv för företagen i Nässjö kommun, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.

Till hjälp för att hitta företagare som skapar jobb kommer stiftelsen att använda sig av Nässjö Näringsliv AB, precis som man kommer att nyttja kommundirektör Karl-Gustav Bartoll och förvaltningschefer för att hitta goda exempel inom kommunen. Den som kommer på en bra idé att förbättra arbetsmiljön i skolan eller på socialtjänsten, exempelvis, kan komma att uppmuntras av stiftelsen.
– På så sätt följer stiftelsen Nässjöborna under hela livet, från skola till äldreboende, säger Lars Axeheim.

Stiftelsen räknar med att kunna dela ut mellan 100 000 och 500 000 kronor årligen. Från kommunledningens håll ser man mycket positivt på familjen Axeheims initiativ.
– Det är glädjande när enskilda personer skapar möjligheter som kan stimulera kommuninvånarna att ta ytterligare steg för att utveckla sig själva, sin verksamhet och i förlängningen därmed också kommunen, säger kommunalrådet Anci Magnusson.

Lars Axeheim hoppas att initiativet kan få fler att vilja starta stiftelser för lokal utveckling.