Bättre integration via Industri-SFI

Industri-SFI ger effektivare svenskinlärning och snabbare väg in på arbetsmarknaden. Vid Nybergs Bils senaste företagslunch presenterades det lyckade integrations- och arbetsmarknadsprojektet för ett 60-tal företagsrepresentanter.
Lindha Hjälm (Arbetsförmedlingen), Tommy Andersson (Nässjö Lärcenter), Erik Nygårds, Nässjö Näringsliv AB, Therése Rydholm (Draka Kabel)
Lindha Hjälm (Arbetsförmedlingen), Tommy Andersson (Nässjö Lärcenter), Erik Nygårds, Nässjö Näringsliv AB, Therése Rydholm (Draka Kabel)

För gruppen utrikes födda är arbetslösheten i Nässjö 38 procent – detta samtidigt som många företag intensivt söker efter rätt kompetens. Det finns med andra sidan ett matchningsproblem mellan arbetsgivare och medarbetare, något som flera aktörer i Nässjö samarbetar kring för att lösa. Med en arbetslöshet på 3,1 procent bland inrikes födda i kommunen, finns tillgänglig arbetskraft primärt bland utrikes födda.

Vid Nybergs Bils företagslunch berättade Arbetsförmedlingen, Nässjö Lärcenter, Nässjö Näringsliv och Draka Kabel om det pågående arbetet med Industri SFI – en satsning där nyanlända får kombinera praktik på en arbetsplats med svenskundervisning. Redan efter det första året hade 95 procent av deltagarna i projektet gått in i en anställning. Nu breddas projektet till att omfatta fler branscher än endast industrin.

På Draka Kabel har två personer får tillsvidareanställning och fyra personer visstidsanställning, inom såväl produktion som ekonomi. Många utrikes födda personer har med sig utbildning och värdefull arbetslivserfarenhet när de kommer till Sverige, vilket gör att den största barriären oftast inte är kompetens utan språket. Att lära sig svenska på arbetsplatsen har visat sig vara en framgångsfaktor och en smidigare väg in i det svenska samhället, konstaterade representanterna för projektet.

Fler exempel på projekt som genomförts i samma anda är SFI Räddningstjänsten där två personer efter avslutat projekt fått heltidsanställningar. Ett projekt riktat mot järnvägsbranschen är även i ett uppstartsskede.

Företag som är i behov av medarbetare och är intresserade av en lösning via yrkes-SFI är välkomna att höra av sig till Mia Johansson, Arbetsförmedlingen: 010-4885680