Dubbelt så stora, bibehållet värderingsfokus

På två år har JSC gjort närmare en fördubbling av antalet anställda, dessutom med bibehållen lönsamhet, hög kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.
Christer Löwdahl, vd, och Pelle Adelsfield, affärsansvarig, JSC.
Christer Löwdahl, vd, och Pelle Adelsfield, affärsansvarig, JSC.

Från 35 till 63 anställda på två år och fördubblad omsättning. Organisk tillväxt, två förvärv, breddning av tjänster till att omfatta även telefoni och nya molntjänster. Det har hänt mycket på JSC IT-partner den senaste tiden. I ett så omvälvande skede är det naturligt att anta att kundnöjdhet eller medarbetarnöjdhet skulle påverkas negativt, men de senaste undersökningarna visar på motsatsen – nöjdheten ökar.
– Vi har klarat den snabba tillväxten på kort tid väldigt bra. Vi har fått med oss medarbetarnöjdhet, vi har fått med oss kundnöjdhet, vi har fått med oss lönsamhet i tillväxten. Ofta tappar man någon av de här. Det är inget som indikerar nu att vi har tappat någon av dem, säger Christer Löwdahl, vd.
– Vi är oerhört ödmjuka inför uppgiften. Det är lätt att slå sig för bröstet och tycka att det här är så himla bra. Vi har fantastiska kunder och medarbetare som gör detta möjligt, säger Pelle Adelsfield, Affärsansvarig.

Värderingsstyrda mål
Sedan JSC förvärvade Switchcom och nu vid årsskiftet Xelents enhet i Kristianstad, har JSC:s kunder möjlighet att få en och samma leverantör för IT och telefoni, två områden som alltmer smälter samman. Detta har varit en stor anledning till den snabba tillväxten, och det har skapat nya kundvärden. JSC:s mål är värderingsstyrda.
– Vi vill vara Sveriges bästa arbetsplats, ha nöjda kunder som rekommenderar oss och bibehållen lönsamhet för att kunna ha de första två. Lyckas vi med det vi gör så blir tillväxt ett resultat av det, säger Christer Löwdahl.

Kunskap om kunden
Det är JSC:s drivkraft att hjälpa kunderna att utvecklas och vara lönsamma med hjälp av rätt IT-stöd. JSC håller sig långt framme i kunskap om den senaste tekniken och satsar medvetet tid, energi och pengar på att vara uppdaterade, exempelvis via internationella konferenser. Kunskap handlar dock inte endast om den egna kompetensen, utan lika mycket om att vara insatt i kundens verksamhet, att vara en rådgivare, menar de.
– Du måste erbjuda dina tjänster kopplat till att du har en förståelse för kundens verksamhet. Annars blir det bara tomma ord av det. Även med nya kunder är det viktigt att vara påläst när man träffas. Det är vi som ska komma med idéer, vi har tänkt åt dem, säger Pelle Adelsfield.

Från IT till verksamhetsutveckling
Det fanns en tid när IT-avdelningen var något väsensskilt från ett företags kärnverksamhet. På JSC talar man idag alltmer om dynamisk verksamhetsutveckling. Inte för att man har sänkt sin kompetens inom IT – tvärtom – men för att IT idag är så tätt sammanflätat med vardagen att det är svårt att veta var IT slutar och övriga verksamheten börjar.
– Vi pratar mycket mer med verksamhetsansvariga än IT-ansvariga idag. Vi går allt mer åt kompetens kring verksamhet och hjälper våra kunder ur ett verksamhetsperspektiv. Det är en jättetydlig förflyttning, säger Christer Löwdahl.

Trivsel skapar energi
JSC är ett av de få företag i Sverige som varit med på Great Place to Work’s topplista över Sveriges bästa arbetsplatser hela sex gånger. I år tävlade man i kategorin ”medelstora företag” och lyckades alltså för sjätte gången ta sig in på topplistan. Detta firades härom veckan och man kan konstatera att stämningen bland medarbetarna är fortsatt god, vilket också är en av nycklarna till företagets framgångar.
– Det är ett underbart go i JSC-gänget. Det sätter hela atmosfären vad verksamheten andas, den osynliga kulturen, en riktigt skön energi, säger Pelle Adelsfield.