Människor utvecklas i Besekull

Hos Konferens och Utveckling Besekull AB är det viktigt att få människor att trivas i sitt jobb.

Besekull

På en gård ute i Besekull arbetar Maj-Inger Johansson med att utveckla människor. Hon är VD och ägare för företaget Konferens och Utveckling Besekull AB, där hon coachar chefer i deras ledarskap och utvecklar samspelet bland anställda.
– Man kan prata om att människor har ett fysiskt, mentalt och ett emotionellt system. I media pratas det väldigt mycket om det fysiska systemet, att man ska träna och hålla kroppen i trim, men man behöver också hålla sitt mentala och emotionella system i trim, säger Maj-Inger Johansson.

Förutom chefscoaching, kan man åka till Besekull som ett helt arbetslag för att få ett par utvecklande dagar med reflektion och samtal, eller få enskild terapi som privatperson. Man kan även gå på utbildning, som chef och anställd, genom att delta i olika utvecklingsprogram.
– Utvecklingsprogrammet kan se ut på många olika sätt. Man kan till exempel gå en av mina öppna program som jag kallar för ”Chef till ledare” eller så kan det skräddarsys efter situationen, säger Maj-Inger Johansson.

En del av utvecklingsprogrammet handlar om att ge människor en ökad medvetenhet om kommunikationens betydelse. Hon lär människor att kommunicera så att dem förstår varandra, och känner sig trygga även i svåra samtal. Så kommunikationen kan ge energi, istället för att stjäla energi.
– Jag jobbar mycket med att göra människor medvetna om att man tolkar varandras budskap väldigt olika. Hur man tolkar budskapen påverkas av sammanhanget. Om man känner sig rädd och mår dåligt, tolkar man ofta budskapet som att det är kritik man får även om sändaren har en positiv avsikt, säger Maj-Inger Johansson.

På gården finns stugor som kunderna har möjlighet att hyra för övernattning, och när inte lokalerna används hyrs dem ut till konferenser.