Train Alliance samverkar med Nässjö

Train Alliance Sweden AB går in som medintressent i Nordiska Infrastrukturskolan i Nässjö.
Klart för avgång. Fr v projektledare Joakim Stenqvist, Depåutvecklare Christer Martinsson samt CTO Joakim Weijmer, Train Alliance samt Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB – projektägare.
Klart för avgång. Fr v projektledare Joakim Stenqvist, Depåutvecklare Christer Martinsson samt CTO Joakim Weijmer, Train Alliance samt Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB – projektägare.

Train Alliance Sweden AB går in som medintressent i Nordiska Infrastrukturskolan i Nässjö. I järnvägsstaden Nässjö med drygt 30 företag/aktörer och cirka 600 anställda inom den järnvägsrelaterade pågår en kraftsamling inom utbildningssektorn. Nässjö är en av Sveriges mest betydande järnvägsstäder och har varumärkesskyddat begreppet ”The Railway Town”.

I Nässjö förenas nytänkande och tradition inom järnvägssektorn. Här finns en rad mycket kompetenta företag. Under ledning av Nässjö Näringsliv AB i stark samverkan med Nässjö kommun, företag och utbildningssektorn har en rad aktiviteter genomförts de senaste två åren. Seminarier med både nationell och internationell prägel har genomförts.

Brinellgymnasiet har etablerat en järnvägsutbildning. Samverkan sker mellan Nässjöakademin/Nässjö Lärcenter och Jönköpings Tekniska Högskola.
Företag, branschorganisationer, myndigheter och infrastrukturministern har uppskattat hur man gemensamt bidrar till utveckling.

Nordiska Infrastrukturskolan har växt fram som ett projekt där avsikten är att bilda en verksamhet som på sikt inrymmer såväl gymnasie- som YH-, högskole- och uppdragsutbildningar. Arbetet är inne i ett mycket intensivt skede.
– Järnvägsnäringen står inför en tillväxt, säger Train Alliance VD Otto Persson, och initiativet som tas från Nässjö och Nordiska Infrastrukturskolan är något som Train Alliance ställer sig bakom för att säkerställa och utveckla kompetens för branschen.

Nässjös driv, engagemang och tänk på nationell nivå gör att Train Alliance ser stora synergier för att samla och dela kompetens inom järnvägsnäringen som kommer alla till gagn.
– Vi har fått ett mycket gott intryck av Train Alliance och är övertygade om att vi kan tillföra varandra kunskaper som kommer väl till pass i allt intensivt utvecklingsarbete som pågår, säger Holger Jonasson, Marknadsdirektör vid Nässjö Näringsliv AB samt Joakim Stenqvist, projektledare för Nordiska Infrastrukturskolan.