CLG Nordic in på kortmarknaden

Med nya maskiner med kapaciteter upp till 10 000 kort per timme, tar sig tryckeriet CLG Nordic in på kortmarknaden.

Ryktena om tryckarkonstens död i Nässjö är betydligt överdrivna. CLG Nordic har förvärvat maskiner från Nässjötryckeriet och NT Värdetryck och slår sig därmed in på för dem jungfrulig mark. Med de nya maskinerna trycker CLG Nordic resekort, taxicheckar, värdebevis, kort sagt plast- och papperskort som används inom en rad områden – ”you name it”.
– Det här affärsområdet har en minimal konkurrenssituation jämfört med den vanliga tryckeribranschen, säger Thomas Larsson.

Med en kapacitet på 10 000 exemplar i timmen gör den nya maskinparken CLG Nordic till en kraftfull leverantör av värdetryck. Bland kunderna finns exempelvis resebolag (i stil med SJ). De har även etablerat samarbete med fabriker i Hong Kong.
– Vi har dessutom gott samarbete med andra tryckerier där vi fungerar som underleverantör, säger Thomas Larsson.

Men de traditionella tryckuppdragen kommer CLG Nordic för den skull inte att upphöra med. Digitala tryckerier närmar sig hela tiden offsettryckerier, både i fråga om kvalitet och pris på större volymer. CLG Nordic vill fortsätta utveckla sitt digitala tryckeri, inte minst efterbehandlingsmetoderna – vikning, stansning och allt däremellan.
– Det är efterbehandlingen som ger mervärde för kunden, det är där man kan sticka ut på marknaden, säger Hans Lind som utgör andra halvan på CLG Nordic.
– Vem som helst kan idag få ut ett A4-papper i fyrfärgstryck. Det är efterbehandlingen som gör ett tryckeri unikt, avslutar Thomas Larsson.